Përballë keni një foto ku ka një numër të konsiderueshëm rrethash. Midis tyre fshihet edhe gërma C.

A mund ta gjesh brenda një kohe të shkurtër?

Nëse jo, fotoja e dytë do të të ndihmojë ta gjesh.