Japonia një shtet i pasur falë adoptimeve

224

Japonia ka një nga normat më të larta të adoptimit në botë me mbi 80,000 birësime çdo vit. Megjithatë, shumica dërrmuese e të adoptuarve janë të rritur midis 20 dhe 30 vjeç, të gjinisë mashkull: ata përfaqësojnë, sipas disa burimeve, më shumë se 90% të adoptimeve, ndërsa në lidhje me adoptimin e fëmijëve Japonia do të jetë shumë prapa shumicës së vendeve të zhvilluara.

Cila është arsyeja për këtë anomali? Me sa duket, gjithçka shkon prapa në bizneset familjare, një traditë që karakterizon ekonominë japoneze. Rreth një e treta e kompanive japoneze janë biznese familjare.

Japonia mban rekordin për kompanitë me historinë më të gjatë, madje edhe biznesin më të vjetër familjar.

Megjithatë, sipas studimeve të shumta, bizneset familjare nuk duhet të jenë në gjendje të përparojnë në një afat të gjatë. Arsyeja është e gjitha e qartë: aftësia sipërmarrëse nuk është e trashëguar.

Bizneset familjare japoneze kanë zgjidhur historikisht problemin duke përdorur adoptimin e të rriturve: kur nuk kishte trashëgimtarë meshkuj, ose kur trashëgimtari natyror nuk u gjykua aq i aftë sa të merrte përsipër biznesin familjar.

Një i ri që kishte treguar inteligjencë dhe kompetencë u zgjodh dhe u miratua për të vazhduar traditën familjare: prestigji i emrit është më i rëndësishëm se ai i “gjakut”.

Kjo, ndër të tjera, i vë trashëgimtarët natyrorë nën presion, duke pasur parasysh se ata duhet të përpiqen të provojnë vlerën e tyre dhe të mos miratohen mbi menaxherët e adoptuar

Mukoyoshi, kjo traditë shekullore vazhdon edhe sot.