Fizikanët kapën në lazer një gjendje të lëndës të quajtur ‘Superkristal’

177

Një Ekip Ndërkombëtar ka arritur të kapë një gjendje të pakapshme të materies që qëndron e qëndrueshme madje edhe në temperaturë dhome.

Është quajtur një super-kristal dhe eksperimenti përfshinte shtresimin e përbërjeve inorganike gjë që nënkuptonte ndërtimin e një strukture që parandalon materialet nga arritja natyrale e gjendjes së tyre të preferuar të kristalizimit.

Teksa materialet po fluturonin në një mënyrë të çorganizuar, një teknikë e veçantë lazer ndihmoi ekipin të pezullojë materialet në një gjendje shumë të rrallë e cila u quajt super-kristal.

“Ne po zhvillojmë një eksperiment duke ngacmuar elektronet dhe duke përdorur një foton, dhe pastaj duke parë si materiali bie përsëri në gjendjen e tij normale.

Ju nuk mund të bëni super kristale në ndonjë mënyrë tjetër. Ekipi përdorte shtresa alternuese të titanatit të trashë të plumbit dhe stroncium titanat, të vendosur në një strukturë tre-dimensionale.

Ata i rritën këto shtresa në një bazë të oksidit të dysprosium skandium, kristalet e të cilit janë në mes të madhësisë së kristaleve të formuar nga dy materialet e tjera.