Pagat e tyre i kanë bërë sa 8 paga polici, ndërsa pensionet sa 7 minimume jetike

205
Ndërkohë që kanë zhytur popullin në varfëria ekstreme, shtetarët kanë marrë vendim, që përveç pagave të tyre të larta sa 30 pensione minimale ose sa 17 paga minimale, të rrisin edhe pensionet e pleqërisë së tyre, të cilat i kanë bërë sa 7 pensione pleqërie mësuesi, naftëtari, minatori, ndërtuesi, shoferi, pastruesi, gjeologu, sharruari etj…! Më saktë, kryeministri, ministrat dhe deputetët, i kanë përcaktuar pensionet e tyre të pleqërisë, sa 7 minimume jetike! Ky privilegj është bërë ligj, me VKM Nr. 548, datë 27. 07. 2016 “Për miratimin e kritereve, rregullave dhe të procedurave për përfitimin e pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, publikuar në “Fletore Zyrtare” 147, datë 5 gusht 2016. Sipas këtij vendimi përcaktohen vitet e shërbimit në funksione zyrtare, mosha dhe masa e përfitimit të pensionit bazë të pleqërisë dhe të pensionit suplementar. Si vite shërbimi, për efekt të përfitimeve sipas këtij ligji, për “personelin specialist” dhe “personat e barazuar me ta në funksion”, do të njihen vitet e punës të kryera në një nga institucionet qendrore buxhetore, sipas listës së institucioneve të përcaktuara si të përfshira në këtë vendim, ku kryesojnë presidenca, kryeministria, parlamenti, ministritë, agjencitë e shërbimeve publike, inspektoratet e larta etj.