“Kreativiteti është aroma e lirisë individuale.”

286
“Kreativiteti është aroma e lirisë individuale.”
“Të gjithë janë duke pretenduar. Autenticiteti ka humbur, e vërteta ka humbur, të gjithë janë duke tentuar të tregojnë se janë dikush tjetër. Shikojeni veten: jeni duke pretenduar të bëheni dikush tjetër. Por ti mund të jesh vetëm vetja – s’ka rrugë tjetër. Ti mund ta shijosh këtë dhe të lulëzosh, ose mund të thaheni duke e kundërshtuar.”
“Largojeni idenë se dikush tjetër është përgjegjës për mjerimin dhe vuajtjen tuaj; largojeni idenë se dikush tjetër mund ti jap kuptim jetës tënde. Pranoje se je vetëm, ke lindur vetëm dhe do të vdesësh vetëm.”
“Një rebel është një njëri i cili nuk jeton si robot, i kushtëzuar nga e kaluara. Religjioni, shoqëria, kultura – çdo gjë e djeshme, në asnjë mënyrë nuk ndërhyn në mënyrën e tij të jetesës.
Ai jeton individualisht – jo si një hallkë në mekanizëm, por si një unitet organik. Jeta e tij nuk vendoset nga askush, por vetëm nga inteligjenca e tij. Aroma e vërtetë e jetës së tij është ajo e lirisë.”
– Osho