Fadil Kepi: Legjislacioni për emigrantët, ndërprerja e pensionit familjar, pensioni i reduktuar, pagesa e lejeve të zakonshme

207
Eksperti i sigurimeve shoqërore Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve të lexuesve së gazetës “Telegraf”
Legjislacioni për emigrantët
Pyetje
zonja Hëna nga Kavaja shkruan: prej 10 vjetësh banoj në emigracion në Breshia të Italisë. Më 28 mars të këtij viti plotësova moshën e pensionit 60 vjeçe e 6 muaj. Në fillim të marsit u paraqita në agjencinë e sigurimeve shoqërore në Kavajë dhe paraqita librezën e punës ku gjithsej kisha 14 vjet e 10 muaj, pjesërisht kam punuar në ish kooperativën bujqësore dhe pjesërisht kam bërë sigurime si e vetëpunësuar në bujqësi.

Për më shumë në botimin e nesërm të gazetës “Telegraf”