Apeli për krimet e rënda rikthen për gjykim çështjen e Dritan Dajtit

76

TIRANE- Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda ka rikthyer për shqyrtim çështjen e Dritan Dajtit, i akuzuar për vrasjen e 4 oficerëve të policisë. Gjykata e Krimeve të Rënda pas 280 seancave e dënoi më 24 korrik 2014 me 4 burgime të përjetshme. Pas këtij vendimi, Dritan Dajti e apeloi vendimin me 1 gusht 2014, ndërkohë që pas shqyrtimit të kërkesës Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda vendosi që procesi ndaj Dritan Dajtit të rifillojë nga e para