Sqaron specialisti Fadil KEPI/ Përfitimi i pensionit për ushtarakët, financierët, emigrantët dhe vetëtpunësuarit

    218

    Në kuadër të fillimit të vitit të ri akademik parauniversitar 2012 – 2013 specialisti Fadil Kepi sqaron kushtet për të dalë në pension mësuesit e pedagogët

     

    Nëse, më 30 shtator të këtij viti, një mësuese plotëson moshën 59 vjeçe e 6 muaj ka 35 vjet punë, por në arsim ka punuar 26 vjet, do të dalë në pension më 30 dhjetor 2012 në moshën 59 vjeçe e 9 muaj kur i bëhen 26 vjet e 3 muaj punë si mësuese, ose një mësues, në datën e mësipërme ka 35 vjet punë e nga këto 26 e 3 muaj mësues, por  është 63 vjeç e 8 muaj, do të dalë në pension 64 vjeç e 6 muaj, më 30 qershor 2013. Në vite pune gjithsej për femrat përfshihen edhe periudhat e vazhdimit të shkollave të larta ditën me ose pa bursë, brenda ose jashtë vendit por jo më shumë se 6 vjet, e dokumentuar me fotokopjen e noterizuar të diplomës, ndërsa për meshkujt quhet vjetërsi pune për pension koha e kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak e vërtetuar me librezën ushtarake…

    Shkrimin e plotë mund ta lexoni në gazetën “Telegraf” print