Procedurat e përfitimit të pensionit për bujqit, emigrantët, infermierët, ushtarakët dhe nënat me shumë fëmijë

    108

    Specialisti Fadil Kepi u përgjigjet pyetjeve, që i bëjnë lexuesit e gazetës “Telegraf”

     Sigurimi i punonjësve të punësuar në shtëpi

    Sipas vendimeve përkatëse të Këshillit të Ministrave, fillimisht kryefamiljarët me personat e punësuar lidhin një marrëveshje me shkrim ku shënohen koha e fillimit të punës, orari, zgjatja ditore, dhe paga mujore bruto, e cila caktohet me Vendim Qeverie, aktualisht është 20 mijë lekë në muaj.

    për më tepër lexoni Gazetën Telegraf