Proceduat e përfitimit të pensionit për nëpunësit, bujqit dhe emigrantët, si dhe lejet e barrë-lindjes

    100

    Minimumi 15 vjet të siguruara

    Kur keni vetëm 12 vjet punë të siguruar gjithsej nuk përfitoni fare pension as në moshën 60 vjeçe, sepse minimumi i domosdoshëm i viteve të punës të siguruara për të marrë pension të pjesshëm në moshën e mësipërme është 15 vjet punë të siguruara gjithsej.

    Leje e detyrueshme e lindjes

    për më shumë lexoni Gazetën Telegraf