Pensionet e reja të artistëve të Baletit, të Cirkut, të teatrove, muzikantëve dhe atyre të ansambleve

    122
    Në Ministrinë e Kulturës është mbledhur grupi i punës për “Ligjin e pensioneve të artistëve”. Mbledhja filloi me prezantimin e anëtarëve të grupit të punës dhe domosdoshmërinë e ndryshimeve ligjore për moshën e pensionit të artistëve të kategorisë së parë, si objektiv i Ministrisë së Kulturës, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, si dhe me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare. Mbledhja u bazua në një draft të përgatitur duke iu referuar Ligjit të Minatorëve, përshtatur me specifikat e artistëve, sipas pozicioneve të përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) e vitit 1958 dhe konkretisht: Artistë të baletit, akrobatë dhe artistë të cirkut, solistë të operas, teatrove muzikale dhe të ansambleve, muzikantë të veglave të frymës të orkestrave dhe të bandave si dhe artistët e valleve të asambleve dhe koristët e operas, të teatrove muzikore dhe të ansambleve.
    Përfituesit nga ky projektligj
    për më tepër lexoni Gazetën Telegraf