Meri Rita Oxha/ Ëndërr

  220

  Eci nëpër det

  Flladi më ledhaton fytyrën,
  Luaj me valët, me dëshirën

  që koha të kthehet mbrapsht,
  Të jem sërish fëmijë

  Fëmijë që të mund të prek qiellin,
  Të jem e plotfuqishme e kësaj bote,
  Të bëj të dashuruarit të lumtur,
  Të varfrit, me bukën e porsa nxjerrë
  Nga shtati i zjarrtë i furrave…

  Flutur dua të jem
  Flutur që mbi lule të shëtis,
  Të nxis pllenimin e ngjyrave,
  E këngëve, e flakëve të zjarrit
  Ku të ngrohen të dashuruarit
  Që do të pllenojnë
  Botën tjetër
  Ajri mbrëmjes më prek,
  Më thërret në shoqërinë e ajërt
  Më kujton
  Mungesën e përjetshme
  Të fëminisë së dikurshme…