Fadil Kepi: Si llogariten pensionet kur ke mbushur moshën dhe je në pune, gratë me shumë fëmijë, arsimtarët dhe invalidët

    133
    Ligji i ri i pensioneve nr 104/2014 datë 31 korrik 2014, botuar në fletoren zyrtare nr 137 dhe ka hyrë në fuqi nga data 1 janar 2015. meqenëse ju, kushtet për pension i keni plotësuar në vitin 2008 përfitoni pension sipas ligjit të Sigurimeve Shoqërore, numër 7703 datë 11.05.1993 i cili, ka qenë në fuqi deri më 31.12.2014. sipas nenit 33 të ligjit të mësipërm ju përfitoni 4% pension shtesë për çdo vit që keni punuar mbi moshën për pension të plotë, ose 0.34% për çdo muaj
    Vendimi i Qeverisë nr. 478 datë 16 qershor 2010 përcakton se punonjësit e institucioneve buxhetore e pjesërisht buxhetore dalin në pension pleqërie me të plotësuar moshën
    Nga dita që ju banoni në shtëpi me qira kompensimi nuk ju takon. Për sqarime më të hollësishme mund të komunikoni me punonjësit e drejtorisë rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

    Të plotë shkrimin mund ta lexoni në gazetën “Telegraf”….