Fadil Kepi: Pensionet për minatorët e nëntokës, jetimët, mjekët, emigrantët, invalidët

    88
    Mbështetur në vendimin e Qeverisë nr.551, datë 08.11.1993, pensionistët që ripunësohen në sektor shtetëror u ndërpritet pensioni dhe mbasi ta rilënë punën, përfitojnë pensionin që kishin dhe shtesat e bëra. Për periudhën e ripunësuar deri më 31.12.2014 përfitoni 0,34% shtesë mbi pension për çdo muaj pune, baras me 4% në vit, ndërsa për çdo muaj të punuar gjatë vitit 2015, përfitoni 0,5% shtesë pensioni.
    Për më tepër lexoni Gazetën Telegraf…