Fadil Kepi: Pensionet për bluzat e bardha, invalidët, emigrantët, mësuesit

  131

  Pyetje

  Adriana Naçi nga Durrësi shkruan: Jam 53 vjeçe dhe kam punuar 16 vjet e siguruar. Para 18 muajve dola në pension të plotë invaliditeti. Nesër më 23 tetor 2015 do të rikomisionohem në KMCAP Durrës. Pyes, nëse komisioni i mësipërm ma ndërpret pensionin e invaliditetit, a kam të drejtë të rifilloj punë atje, ku punoja para se të dilja në pension si invalide?
  Përgjigje
  Duke ju uruar shërim të shpejtë sqaroj: Periudha që ju keni marrë pension invaliditeti sipas nenit 58 të ligjit të sigurimeve shoqërore ju quhet vjetërsi pune për pension pleqërie. Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësive për Punë pranë Sigurimeve Shoqërore Durrës, bazuar në gjendjen tuaj shëndetësore ka të drejtë ta zgjasë edhe një vit tjetër pensionin e plotë të invaliditetit ose t’ju kaloj në pension të pjesshëm invaliditeti duke punuar me orar të reduktuar 6 orë në ditë ose 8 orë punë të lehtë dhe për orët që do të punoni do të merrni rrogë, ndërsa për 2 orë në ditë do të përfitoni pension të pjesshëm invaliditeti si dhe 2.200 lekë në muaj do ti merrni në bashki. 
  Pyetjet dhe përgjigjet nga specialisti Fadil Kepi mund ti lexoni në Gazetën Telegraf…