Si po manipulohen gjurmët e 70 milionë euro të koncesionit të Dializës

552

Kompanitë kërkojnë miratim nga Konkurrenca, oncesioni i shumëpërfolur I hemodializës dhënë nga ministri Beqaj, u shitet suedezëve.

Pusetës së qelbur të koncesioneve në shëndetsi po u delë era. Një nga to është edhe ai 70 milion eurove ( ose 85 miliard lekëve ) të hemodializës që ju dhurua oligarkëve të qeverisë Rama në kohën që në krye të ministrisë së Shëndetsisë drejtonte Ilir Beqaj. Koncesioni i shumëpërfolur i shërbimit të hemodializës, i cili u dha nga Ministria e Shëndetësisë te një kompani të panjohur në tetor 2015-të, por që gjurmët e sajë të çonin tek spitali amerikan  raportohet se ka realizuar një fitim neto marramendës që në vitin e parë të aktivitetit, ende pa investuar asnjë kacidhe nga kapitalet e veta. Po kush është kompania e regjistruar me emra të ndryshëm jashtë vendit dhe që funksiononë si kompani guackë ? Si ka mundësi që një bar-kafe në Berat një ditë të bukur bëhet zotruese e 85 miliard lekëve të taksapaguesve shqiptar, ndërkohë që qindra pacientë ropaten rrugëe dhe farmacive për të blerë me lekë ilaçet edhe pse kjo është detyrim i spitaleve dhe qeverisë e cila u mbanë sigurimet shëndetsore ? Përse ende pa kaluar 3 vite , nisin allishverishet e shitjes së kompanisë ? Këto dhe të tjera që fshihen pas tyre duhet të jenë pjesë e hetimeve dhe zhbërjes së kësaj kontrate, por që sigurisht nuk do të ndodh derisa këta qeveritar që ua dhanë nuk kanë as kurajo dhe as guximin ta prishin këtë marrëzi koncesionare ,pasi pas sajë fshihen të tjera arsye madhore.

 

Kërkesa për shitje tek suedezët e koncesionit të hemodializës nga Kompania Dia Vita sh.p.k

 

Kompania Dia Vita sh.p.k , që ka aktualisht koncesionin e hemodializës me një afat 10 vjeçar, është shitur tek një kompani suedeze. Kompanitë e përfshira në këtë transaksion Evita sh.p.k dhe Amerikan Hospital që kanë krijuar që në fillesa Dia Vita kanë kërkuar miratim të përqendrimit nga ana e Autoritetit të Konkurrencës. Ky i fundit në një njoftim të këtyre ditëve bëri me dije se pranë institucionit është depozituar njoftimi në lidhje me transaksionin e përftimit të kontrollit të shoqërisë DiaVita SHPK nga shoqëria Diaverum International AB.

“Veprimtaria e palëve pjesëmarrëse: Blerësi: Diaverum International AB, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar sipas legjislacionit të Suedisë, me aktivitet pronësinë dhe administrimin e aksioneve dhe letrave me vlerë dhe aktivitete të tjera të ngjashme me to. Diaverum International AB është pjesë e grupit Diaverum S.a.r.l, e cila ofron shërbime në kujdesin e veshkave dhe shërbimeve të lidhura me to, duke mos prodhuar apo tregtuar vetë pajisjet e dializës ose mjetet një përdorimesh mjekësore. Diaverum nuk e ushtron aktivitetin e saj në Shqipëri.

Shitësit: Evita SHPK, është një shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Shqipërisë me NIPT L31714005J. Evita SHPK zotëron 85% të aksioneve të shoqërisë target Dia Vita SHPK. American Hospital SHA, është një shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Shqipërisë me NIPT K61821002C. American Hospital SHA zotëron 15% të aksioneve të shoqërisë target Dia Vita SHPK.

Target: DiaVita SHPK, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Shqipërisë. Objekt i aktivitetit të kësaj shoqërie është zbatimi i kontratës së koncesionit/PPP “Për shërbimin e hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhe, Korçe, Vlore dhe Elbasan”.

Transaksioni:

Më datë 25 Qershor 2019, është nënshkruar “Marrëveshja për shitblerjen e aksioneve”, midis palës blerëse Diaverum International AB dhe shitësve American Hospital SHA e cila zotëron 15% të kapitalit dhe Evita SHPK e cila zotëron 85% të kapitalit të shoqërisë DiaVita SHPK. Transaksioni do të sjellë përfitimin nga Diaverum International AB të 100% të kuotave të DiaVita SHPK, një shoqëri që ofron shërbimet e hemodializës për pacientët me sëmundje të veshkave në Shqipëri nëpërmjet pesë qendrave të kujdesit të shëndetit” detajohet në njoftimin e Konkurrencës. Kjo e fundit nënvizon se  nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar sipas kërkesave të ligjit dhe për këtë arsye ky transaksion i është nënshtruar procedurës së njoftimit të përqendrimit duke plotësuar Formularin e Njoftimit të Përqendrimit. Si pasojë ky transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës

Gjergj Erebara | BIRN |

Koncesioni i Dializës realizon 380 mijë euro fitime ende pa nisur mirë punën, si u dhuruan (rreth 70 milionë euro) spitalit amerikan

Koncesioni i shumëpërfolur i shërbimit tëhemodializës, i cili u dha nga Ministria e Shëndetësisë te një kompani të panjohur në tetor 2015-të, raportohet se ka realizuar një fitim neto marramendës që në vitin e parë të aktivitetit, ende pa investuar asnjë kacidhe nga kapitalet e veta.

Të dhënat e bilancit të kompanisë Diavita sh.p.k, të publikuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit, tregojnë se për vitin 2016-të, kompania e shumëdebatuar e koncesionit të dializës realizoi fitime neto në masën e 51 milionë lekëve, vetëm për një aktivitet të pjesshëm të zhvilluar në vitin e parë tëkoncesionit, ndërkohë që kompania mëmë e saj Evita sh.p.k, shiti pjesën më të madhe të aksioneve vitin e kaluar te një kompani guackë e regjistruar në Hollandë për vlerën minimale të 160 mijë eurove. Diavitaështë kompania e krijuar në bashkëpronësi të kompanisë American Hospital, në masën 15 për qind dhe kompanisë Evita sh.p.k në masën 85 për qind. Kjo është kompania që ka për detyrë të zbatojë kontratën e shumëdebatuar koncesionare të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë në vitin 2015 për të dhënëshërbimin e dializës në pesë spitale rajonale, shërbim që më parë jepej nga spitalet publike. Hemodializa është një proces të cilit i nënshtrohen personat që vuajnë nga mosfunksionimi i veshkave dhe konsiston në filtrimin e gjakut të pacientëve me pajisje jashtë trupit për të zëvendësuar veshkat që nuk funksionojnë. Procedura e prokurimit të koncesionit me afat dhjetëvjeçar përcaktonte si kriter treguesin “kosto për njësi shërbimi”, por jo një vlerë të përgjithshme për kontratën. Por më vonë, Ministria e Financave, nën imponimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, u detyrua të deklarojë koston e pritshme të kontratave koncesionare të nënshkruara pjesërisht nga qeveria e kaluar dhe pjesërisht nga qeveria aktuale. Sipas këtij raporti, kontrata e koncesionit të dializës do të ketë një kosto vjetore prej 947 milionë lekësh në vit për dhjetë vjet me rradhë. Argumentimi kryesor i qeverisë aktuale për dhënien me koncesion të një pjese të konsiderueshme të sistemit të shëndetësisë ka qenë që këto kontrata koncesionare do të sillnin investime private, investime që shteti shqiptar tani për tani nuk ka mundësi t’i kryejë për shkak se borxhi publik është për momentin shumë i lartë. Por nga koncesionet e qeverisë aktuale për të cilat ka bilance të publikuara, siç është dhe bilanci i vitit 2016 i Diavita Sh.p.k, investime të tilla nuk duken asgjëkundi. E vetmja gjë që duket janë normat e jashtëzakonshme të fitimeve që do t’i kishte zili çdo biznes shqiptar – qoftë ky i ligjshëm apo informal.

35% normë fitimi mbi të ardhurat, 51 herë normë fitimi mbi kapitalin

Eficenca e punës në një kompani zakonisht matet me normën e fitimit neto si përqindje mbi të ardhurat, normën e kthimit  në raport me kapitalin aksioner si dhe normën e kthimit mbi asetet. Të treja këto tregues duken të pakuptimtë në bilancin e kompanisë koncesionare të shërbimit të dializës. Aksionerët e kompanisë paguan një kapital themeltar prej 1 milionë lekësh në nëntor 2015, kur kompania u themelua. Por gjatë vitit 2016, kompania pati fitime neto në masën 51 milionë lekë, ose 51 herë më shumë se sa vlera e kapitalit themeltar, ose 5100 për qind. Viti 2016 qe vetëm viti i parë i funksionimit të kompanisë. Të ardhurat e saj qenë në masën 148 milionë lekë. Fitimet neto të kompanisë janë të barabarta me 35 për qind të të ardhurave, një normë fitimi neto e lakmueshme për çfarëdolloj aktiviteti. Treguesi tjetër, norma e kthimit mbi asetet rezulon gjithashtu shumë e lartë. Kompania ka në bilanc asete të përgjithshme me vlerë 294 milionë lekësh. Fitimet neto të kompanisë janë të barazvlefshme me 17 për qind të aseteve. Sa për krahasim, sistemi bankar në tërësi ka një normë kthimi mbi asetet në rendin 1-2 për qind.

Pronarët e rinj fshihen pas kompanisë ‘guackë’

Rezultati i tenderit të Ministrisë së Shëndetësisë në tetor 2015 për koncesionin e dializës, koncesioni i dytë i madh në Shëndetësi nga qeveria e kryeministrit Edi Rama, qe një surprizë. Ministria deklaroi se fituese qe shpallur kompania Evita, një kompani e re, e themeluar në vitin 2013. BIRN kërkoi të dinte se kush qenë personat pas kësaj kompanie dhe zbuloi se Evita qe një kompani e vogël dhe pa eksperiencë në shërbime të tilla. Kompania fituese kishte asete me vlerë prej 30 milionë lekësh dhe papritur kishte fituar një kontratë dhjetëvjeçare e cila do t’i sjellë të ardhura të sigurta në masën 9.5 miliardë lekë, (rreth 70 milionë euro). Pas investigimit të BIRN, qeveria, përmes faqes së saj të përgënjeshtrimeve Transparenca.al, deklaroi se eksperienca i përkiste aksionerit minoritar në ofertën fituese të koncesionit, kompanisë American Hospital, e cila kishte 15% të aksioneve. Zbulimi i ofertave të tjera në tenderin e shumëpërfolur nxorri në pah se oferta e Evita sh.p.k dhe e American Hospital në fakt nuk qe oferta më e lirë. Evita sh.p.k e pati fituar tenderin duke ofruar të kryejë shërbimin e dializës përkundrejt çmimit 11,203 lekë për seancë. Katër kompani të tjera konkurrente kishin hedhur oferta me çmime pak më të ulëta, por rezultuan që të katërta humbëse për shkak se Evita sh.p.k me American Hospital rezultuan se kishin më shumë eksperiencë. Të pasurit më shumë eksperiencë konsistonte në faktin që prej vitesh, spitalet publike në Shqipëri kanë kontraktuar spitale të ndryshme private për shërbimin e dializës dhe American Hospital rezulton si spitali me numrin më të madh të seancave të kryera. Sikur të mos mjaftonte fakti që një kompani me kapital 30 milionë lekë fitoi një kontratë me vlerë 70 milionë euro, në nëntor 2016, 72.5 për qind e aksioneve të Evitaiu shit përkundrejt një çmimi prej vetëm 160 mijë eurosh një kompanie guackë të quajtur ARIMO B.V. Kjo e fundit është e regjistruar në Hollandë, një vend që konsiderohet si parajsë fiskale pasi lejon kompanitë të regjistrohen aty me një administrator fasadë dhe me pronësi të fshehur. Kompanisë, aksionet e së cilës iu shitën për 160 mijë euro, i përket, sipas bilancit të vitit 2016, 43 milionë lekë ose 318 mijë euro vetëm nga fitimet e vitit të parë të kompanisë së koncesionit.