Pushtimi i emigrantëve në Itali, shqiptarët të tretët për sa i përket veprave penale

259

Numri i veprave penale të kryer nga shtetasit shqiptarë në 2016-n në vendin fqinj ishte 7575, të renditur pas rumunëve, me rreth 16348 krime dhe marokenëve me 6115 denoncimeve. Në raport me numrin e shqiptarëve që kanë emigruar në Itali, “Il Sole” përllogarit se në çdo 100 emigrantë, rreth 1.23 ka kryer një vepër penale. Ndërsa krimet nga vetë italianët, sipas të dhënave të publikuara nga “Infodata” e “Il Sole” 24, është 66,477, ku sipas përllogaritjeve në çdo 100 italianë, 0.11 kanë kryer një vepër penale. Ky përpunim të dhënash nga portali italian u nxit prej debatit mbi emigrantët dhe “pushtimit” që i kanë bërë Italisë. Për sa i përket renditjes më poshtë, për numrin më të lartë të denoncimeve bazuar mbi kombësinë, renditet Tunizia me 2233 denoncime, Moldavia me 1400 dhe Bosnja me rreth 1300. denoncime. Megjithatë “Il Sole” në analizën e saj jep dy sqarime të rëndësishme.

E para, lidhet me faktin se një emigrant që kryen një krim nuk i bën kriminelë të gjithë emigrantët, me të njëjtën kombësi.

E dyta, është e natyrës juridike. Supozimi i pafajësisë në fakt do të thotë se, kur flitet për krime, vetëm ato për të cilat ka një person është dënuar me vendim të formës së prerë janë marrë në konsideratë.

Të dhënat që janë në dispozicion në faqen e internetit të Institutit italian të Statistikave, por përdorimi i tyre krijon disa probleme nga pikëpamja kronologjike. Grupi i të dhënave të institutit kombëtar të statistikave, në fakt, i klasifikon të paraburgosurit në bazë të vitit në të cilin emri i tyre është futur në dosjen penale.