Ja si gënjehet dhe pastaj akuzohet klienti në bankë

288

Mungesa e njoftimeve, sjell penalizimin e tij, zgjidhja në rrugë ligjore. Ja si largohen çdo ditë qytetarët nga Banka

Etika e komunikimit ka qenë dhe mbetet shumë e rëndësishme në sportelet e institucioneve të shtetit dhe veçanërisht atyre bankare. Janë të shumtë qytetarët (klientët) që ankohen për pritjet të gjata, komunikimi jo korrekt, vonese etj.. Mungesa e trajnimeve i disa punonjësve ka krijuar klimë të rënduar në komunikimin mes tyre dhe klientëve. Një rast  i tillë është konstatuar dhe denoncuar për “Telegraf” edhe nga një qytetar, klient i një banke në Durrës. Nuk është fjala për klientë të parregullt, në shlyerjen e detyrimit të kësteve, por për klient shumë i rregullt. Sipas klientit, i cili ka deklaruar se, “do ta zgjidh problemin tim me këtë bankë në rrugë ligjore, kurse mungesa e komunikimit vihet re fare qartë teksa shkel brenda saj, aq më tepër me mua që jam klient i saj”. Penalizimi i klientit, ka nxitur të dëmtuarin të kërkojë shpjegime, të cilat jo vetëm që nuk janë dhënë, por kanë nxjerrë në pah veprimet dhe justifikimet absurde të punonjësit. Tipik është rasti me punonjësin e bankës M. Murati, i cili gjatë komunikimit me klientin e tij  jo vetëm që nuk ka mundur të bindë atë, por ka shkuar edhe më tej duke e gënjyer dhe akuzuar padrejtësisht. Punonjësi bankës  pasi është zënë ngushtë gjatë debatit,  lidhur me mosnjoftimin e klientit të rregullt në shlyerjen e përmuajshme të kësteve të kredisë, për detyrimet e mbartura, ka shkuar edhe më tej duke thelluar përgjegjësinë e tij. Duke shkelur me të dy këmbët etikën e komunikimit ka gënjyer teksa ka pohuar fillimisht se “në dosje ku gjendet kontrata për kredi afatmesme të lidhur mes kredidhënësit e kredimarrësit nuk ke lënë numër telefoni fiks dhe as celularë”. Ky ka qenë hapi i tij i parë abuziv për të justifikuar shkakun e mosnjoftimit, duke ngritur zërin për të bindur punonjësit e tjerë të bankës se ai ka të drejtë dhe për këtë ka nisur të shfletojë letrat e dosjes  ku mund të rezultonte ndonjë numër telefoni i kredimarrësit. Pas këmbënguljeve të klientit për të parë dosjen rezulton se në mesin e shkresave kishte një të tillë, ku ishte regjistruar jo vetëm numrin e telefonit fiks, por edhe ai celularë. I zënë në “faj” dhe në mungesë të plotë për të arsyetuar se çfarë e ka detyruar të penalizojë pa më të voglin shkak klientin e rregullt, punonjësi bankës M.Murati  ka marrë pozicionin tjetër duke pohuar fillimisht se, “ai ia ka përcjellë sportelit kërkesën për të takuar klientin”, kurse më pas ka shkuar edhe më tej duke thënë se “klienti në fjalë nuk ka qenë asnjëherë i disponueshëm në numrin e telefonit celularë dhe as në atë të banesës familjare”. Fakti është se klienti nuk e ka ndërruar kurrë numrin e telefonit dhe se ai, duke qenë edhe gazetar, e ka pasur mjet të domosdoshëm pune përdorimin e tij. Debati është zhvilluar në mjediset e bankës dhe detyrimisht biseda duhet të jetë e regjistruar nga përgjuesit legal elektronikë. Pak më tutje  ku zhvillohej debate,  në zyrë ka qenë edhe drejtori i kësaj dege bankare A.J., i cili nuk ka bërë përpjekjen më të vogël për të komunikuar me klientin e bankës lidhur me replikat dhe shqetësimet. Veprimi abuziv i bërë nga punonjësi, që ka pasuar me ndëshkimin e klientit, është manifestim i qartë dhe i pastër i  mashtrimit që i është bërë kredimarrësit. Punonjësi ka kundërshtuar fillimisht të tregojë emrin e tij dhe vetëm pas këmbënguljes së klientit e ka treguar atë ndërsa e njëjta këmbëngulje është dashur të bëhet për të mësuar edhe mbiemrin. Punonjëset e bankës në asnjë rast nuk shënojnë përbri shumës së paguar nga klienti arsyen pse i mbahet paraja, ndërkohë që në mënyrë të përsëritur përtojnë të lëshojnë mandat të veçantë për këstin dhe mandat tjetër për komisionin e mirëmbajtjes së llogarisë së kredisë. Por kjo bankë ka patur edhe problematika të tjera me klientët e saj në Durrës. Pikërisht në  korrik të  2012 në një gazetë lokale, është botuar shkrimi lidhur me problematikat që kanë bankat me kreditë e këqija. Gazetari  ka marrë kontakte me drejtorin rajonal të bankës Credins në Durrës, A.J.,  dhe me përmbaruesin L. Petani. Shkrimi i është përmbajtur me shumë përpikmëri deklarimeve të protagonistëve të pyetur ndërkohë që, pas botimit ka pasur reagime të shumta. Ajo që ka bërë shumë përshtypje është reagimi drejtorit të degës së kësaj banke,i cili priti deri sa artikullshkruesi, klient i bankës, të paraqitej për të shlyer këstin mujor, për të zbrazur mbi të së bashku me një pjesë të punonjësve mllefin e tij. Etika dhe mirësjellja në komunikimin me klientët e bankave, ka qenë dhe mbetet thelbi suksesit, kurse e kundërta është mënyra më e mirë për t’i larguar ata.

Artur  AJAZI