JA 510 kompanitë që do të verifikohen

1555

MF: 27.4 miliardë lekë detyrime të prapambetura për investimet publike dhe rimbursimin e TVSH-së

Ministria e Financës ka bërë publike listën e detyrimeve të prapambetura për punët publike dhe rimbursimin e TVSH-së, vlera e të cilave arrin në rreth 27.4 miliardë lekë.

Në grupin e punëve publike, 14.7 miliardë lekë janë fatura me informacion të plotë, për të cilat pagesat do të fillojnë menjëherë gjatë javës në vijim, pas verifikimeve finale rutinë të dokumentacionit brenda procedurave të thesarit.

Rreth 5.3 miliardë lekë janë fatura që kërkojnë plotësim/saktësim informacioni, që do të bëhet shumë shpejt nga institucionet përkatëse për t’u renditur sipas datës në listëpagesat e faturave.

Faturat që i takojnë TVSH-së, janë rreth 7.4 miliardë lekë dhe procesimi i tyre, gjithashtu, do të fillojë menjëherë gjatë javës që vjen, duke filluar nga pagesat e viteve më të hershme. Fatura e rimbursimit të TVSH-së pritet të rritet me aprovimin e kërkesave të bëra përpara fundit të vitit 2013.

Një grup tjetër pagesash që ka të bëjë me shpenzimet korrente (shërbime, vendime gjyqësore), me vlerë rreth 5 miliardë lekë, është duke u finalizuar dhe do publikohet dhe do fillojë të procesohet brenda dy javëve në vijim.

Ministria deklaron se mbetet e gatshme për të ndjekur me institucionet përkatëse dhe Thesarin të gjitha rastet që, për arsye të ndryshme, kanë mbetur jashtë këtyre listave. Pagesat e punëve publike janë kryesisht në sektorët e infrastrukturës (mbi 90%), arsimit (5.4%), shëndetësisë (0.2%). Gazeta “Telegraf” zbardh sot listën e subjekteve, të cilat janë ende në verifikim.

Universiteti Politeknik Palma Construction shpk
Universiteti Politeknik Aurora Construction shpk
Universiteti Politeknik A&E Engineering
Univ bujqes.  “Agri Construksion”
Univ bujqes.  “Agri Construksion”
Univ bujqes. “Ndregjoni”
Univ bujqes. ALBERT  COKA
Univ bujqes. ALFA  SUPLIES
Univ bujqes. ALFA  SUPLIES
Univ bujqes. ALFA  SUPPLIES
Univ bujqes. B.N.T. ELECTRONIC’S
Univ bujqes. BTC  ALBANIA
Univ bujqes. CCS  OFFICE
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. EKILAB
Univ bujqes. ETLEVA  ZALLA
Univ bujqes. EURONDERTIM  2000
Univ bujqes. FLUTURA  QYSHKA
Univ bujqes. ILRI
Univ bujqes. KAPIDANI
Univ bujqes. KAPIDANI
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. KRIJON
Univ bujqes. LEONARDI  HAJDERDHI
Univ bujqes. RONIDA  KURTI
Univ bujqes. SCS  shpk
Univ bujqes. SKENDER  DOÇI
Univ bujqes. SKENDERI  G
Univ bujqes. SKENDERI  G
Univ bujqes. MAJLINDA BARDHI
Univ bujqes. MAJLINDA BARDHI
Univ bujqes. TOWER SHPK
Univ bujqes. LENI  – ING
Univ bujqes. AD & IS
Univ bujqes. MAJLINDA BARDHI
Univ bujqes. LEFTER KOROVESHI
Univ bujqes. ASH ENGINEERING SHPK
Univ bujqes. NDREGJONI
Univ bujqes. REGLI
Univ bujqes. AURORA CONSTROKS.
Univ bujqes. MEGATEK
SUOGJ KOCO GLIOZHENI TIRANE Termo-Mont shpk Tirane
SUOGJ KOCO GLIOZHENI TIRANE Termo-Mont shpk Tirane
QENDRA E TE VERBERVE Sterkaj shpk
SHERBK PUNESI Cacttus
SHERBK PUNESI Cacttus
SHERBK PUNESI Cacttus
SHERBK PUNESI Cacttus
D.A.R.Qytetit Jonardo Konstruksion
FZHSH TREES NDERTIM SHPK
FZHSH NTP-VIKTORIA INVEST INTERNATIONAL
FZHSH ALBAVIA SHPK
FZHSH NTP-VIKTORIA INVEST INTERNATIONAL
FZHSH GJIKURIA SHPK
FZHSH FUSHA SHPK
FZHSH IMPRESA SPA DEGA AL
FZHSH ARIFAJ SHPK
FZHSH PE VLA KU SHPK
FZHSH G P G COMPAY SHPK
FZHSH ALBA KONSTRUKSION SHPK
FZHSH NTP EUROKOS-DEGA SHQIPERI
FZHSH PE VLA KU SHPK
FZHSH ALBAVIA SHPK
FZHSH GJOKA KONSTRUKSION SHPK
FZHSH COPRICONSTRUCTION ENTERPRISES
FZHSH VUTHAJ SHPK
FZHSH CURRI SHPK
FZHSH SALILLARI SHPK
FZHSH ALBA KONSTRUKSION SHPK
FZHSH SALILLARI SHPK
FZHSH ALBSHPRESA SHPK
FZHSH FUSHA SHPK
FZHSH CURRI SHPK
FZHSH 2 T SHPK
FZHSH ALB BUILLDING  SHPK
FZHSH KARL GEGA KONSTRUKSION SHPK
Drejt pergj Doganave Krijon shpk
Drejt pergj Doganave Krijon shpk
Komisariati Nderhyrjes Shpejte 4 A-M SH.P.K
Garda A & E Engineering sh.p.k.
Renea Agri-Konstruksion
A.K.Turizmit Kontakt shpk
Min.Kultures Infosoft System sha
Min.Kultures aulivia
Min.Kultures Friulana Bitumi
Min.Kultures AESS
Min.Kultures Gavala
Min.Kultures Studio Arti Dylber Neziri
Min.Kultures Valenta Metall GmbH
Min.Kultures Valenta Metall GmbH
Komuna Berxulle Alba Konstruksion shpk
Komuna Berxulle Rajli Ndertim Shpk
Komuna Kashar “Kupa shpk (53%)”  &               “Liqeni sh.a (47%)”.
Komuna Kashar Lm – Em shpk.
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar Ndrekaj sh.p.k
Autoriteti Rrugor Shqiptar Technital S.P.A
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gant sh.pk.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqëria “Alfa”
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kosta Sotiri
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kapllan Mançe
Autoriteti Rrugor Shqiptar Besim Elshani
Autoriteti Rrugor Shqiptar Pirro Zoto
Autoriteti Rrugor Shqiptar Farfuri Lanaj etj.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Artor Lleshaj
Autoriteti Rrugor Shqiptar Preng Leka
Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqëria “Pavi” srl
Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqëria “Hydroproject”
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjet Vocaj
Autoriteti Rrugor Shqiptar Shoqëria N&G shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Zija Kavaja
Autoriteti Rrugor Shqiptar AFITP
Autoriteti Rrugor Shqiptar SDC
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar SDC
Autoriteti Rrugor Shqiptar F&S &THC & ALBEGISCO
Autoriteti Rrugor Shqiptar G&K &  A&E ENG.
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENG.
Autoriteti Rrugor Shqiptar TEC CONSULTING
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENG.
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar TEC CONS + GRUSSAMARR ALBANIA
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar AFITP
Autoriteti Rrugor Shqiptar SDC
Autoriteti Rrugor Shqiptar POSEIDON XXL
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar POSEIDON XXL
Autoriteti Rrugor Shqiptar TEC CONSULTING
Autoriteti Rrugor Shqiptar F.S & T.H.C  sh.p.k
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA
Autoriteti Rrugor Shqiptar ILIRIADA & ZENIT
Autoriteti Rrugor Shqiptar F.S
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENG.
Autoriteti Rrugor Shqiptar DERBI – E
Autoriteti Rrugor Shqiptar INSTITUTI I NDERTIMIT
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA & SPHAERA
Autoriteti Rrugor Shqiptar SPHAERA
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA & SPHAERA
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & Co shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kontraktori Alpine Bau GmbH
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kontraktori Alpine Bau GmbH
Autoriteti Rrugor Shqiptar SPECTRUM Engineers Consultant S.A.R.L.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania New Ofice Albania për furnizimin Mjete Kancelarie
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Egnatia Odos SA
Autoriteti Rrugor Shqiptar Todini Cons Generale
Autoriteti Rrugor Shqiptar Todini Cons Generale
Autoriteti Rrugor Shqiptar Todini Cons Generale
Autoriteti Rrugor Shqiptar Ing.Claudio Salini spa& Salvatore Mataresa spa
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Albshpresa
Autoriteti Rrugor Shqiptar ICE
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & Co shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA & SPHAERA
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Delia Grup
Autoriteti Rrugor Shqiptar Perfituesi ITALCONSULT S.r.l
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & Co shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Geci Shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Geci Shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Albshpresa
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Albshpresa
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Egnatia Odos SA
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Delia Grup
Autoriteti Rrugor Shqiptar
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & Co shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Albshpresa
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Albshpresa
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Erniku Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Erniku Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kompania Delia Grup
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA
Autoriteti Rrugor Shqiptar G&K
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA
Autoriteti Rrugor Shqiptar G&K
Autoriteti Rrugor Shqiptar G&K
Autoriteti Rrugor Shqiptar KLODIODA & SPHAERA
Autoriteti Rrugor Shqiptar SPIT
Autoriteti Rrugor Shqiptar TECH CONSULT
Autoriteti Rrugor Shqiptar TCH
Autoriteti Rrugor Shqiptar  F.S
Autoriteti Rrugor Shqiptar GRADIS BP MARIBOR &BPI&A CONSULTING
Autoriteti Rrugor Shqiptar A.V.E CONSULTING
Autoriteti Rrugor Shqiptar DERBI E & JOB PROJECT
Autoriteti Rrugor Shqiptar EL CONSULTING
Autoriteti Rrugor Shqiptar DERBI E & JOB PROJECT
Autoriteti Rrugor Shqiptar Geci    Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Albitdiabra
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjikuria  95 %                     RSM   5%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjikuria  95 %                     RSM   5%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Salillari
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjoka Konstruksion 70%   Gjikuria      30%
Autoriteti Rrugor Shqiptar A.N.K shpk  79,3 %                            Agri-Construksion  14,2%           Klajger Konstruksion  6,5%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Eurondertim MK
Autoriteti Rrugor Shqiptar Rubin Petrol   70%                                    Alba Konstruksion 30%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Erniku shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Karl Gega 30%                               Alba Konstruksion 45%                         4A-M 25%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Albavia 51%                              Favina 13%                                Alpin 36%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Albshpresa 51%                Kirschberger 49%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Arifaj shpk 90%                         Vellezerit Hysa 10%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Arifaj shpk 90%                           Vellezerit Hysa 10%
Autoriteti Rrugor Shqiptar Arifaj shpk 80 %                            Eurokos shpk 20%
Autoriteti Rrugor Shqiptar CO.BE.IN 64%                            RIVIERA 36%
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “A.N.K ” sh.p.k
Autoriteti Rrugor Shqiptar Pe-Vla-Ku    shpk 95%                           Caushi        5%
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Eurondertim “shpk                      “Besta” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Erniku  shpk                                   Agbes Konstruksion
Autoriteti Rrugor Shqiptar  ” Gener 2″sh.p.k
Autoriteti Rrugor Shqiptar Kirchberger shpk   (35%) Albshpresa shpk   (15%)  Cobial shpk          (50%)
Autoriteti Rrugor Shqiptar CMR Cooperativa Muratori Riuniti Soc. Coop.    (79%)  SIAC    shpk          (21%)
Autoriteti Rrugor Shqiptar FUSHA  shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Triss Ndertim shpk (70%)                            FUSHA  shpk        (30%)
Autoriteti Rrugor Shqiptar G.P.G Company shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Erad – G
Autoriteti Rrugor Shqiptar Erad – G
Autoriteti Rrugor Shqiptar Mega – Studio
Autoriteti Rrugor Shqiptar AVE Consulting
Autoriteti Rrugor Shqiptar AVE Consulting
Autoriteti Rrugor Shqiptar I.K.N.  Shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & CO
Autoriteti Rrugor Shqiptar Zenit – 06
Autoriteti Rrugor Shqiptar SDC                                               Klodioda
Autoriteti Rrugor Shqiptar Palma Costruksion
Autoriteti Rrugor Shqiptar Klodida
Autoriteti Rrugor Shqiptar RUPA   51%                                   Erald – G  49 %
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & CO
Autoriteti Rrugor Shqiptar Taulant L.T.D
Autoriteti Rrugor Shqiptar Job Projekt
Autoriteti Rrugor Shqiptar Ermist Kest
Autoriteti Rrugor Shqiptar Ermist Kest
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjeokonsult & Co
Autoriteti Rrugor Shqiptar Nobratech Studio
Autoriteti Rrugor Shqiptar MEGA STUDIO
Autoriteti Rrugor Shqiptar Zenit 06 shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar F&S
Autoriteti Rrugor Shqiptar F&S
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENGINEERING
Autoriteti Rrugor Shqiptar Taulant L.T.D
Autoriteti Rrugor Shqiptar Taulant L.T.D
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENGINEERING
Autoriteti Rrugor Shqiptar I.K.N.  Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar LENI-ING  50%                                         ITP 50%
Autoriteti Rrugor Shqiptar A&E ENGINEERING
Autoriteti Rrugor Shqiptar  ITP 67%                                        LENI-ING  16,5%                                    Angerba 16,5%
Autoriteti Rrugor Shqiptar ELBA  60%                                              C.E.C.-11 40%
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Gjeokonsult &Co”shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar ” Hatika -A”shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “S.P.I.T “shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Elba “shpk                                       “C.E.C-11” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Imes-D ” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Hekmar ” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Taulant “shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Rupa ” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Ballkan Engineering “shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Erald-G”shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar  “Elba”shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “47EK79 & Iliriada PKS” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar 47EK79 & Iliriada PKS shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “SPHAERA” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “S.D.A” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Gjeokonsult & CO” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Emist-Kest” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Joniger Konstruksion” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Arifaj  shpk 58 %                                   Denis-05 shpk(32%)                                       Vellazeria “10%
Autoriteti Rrugor Shqiptar ANK
Autoriteti Rrugor Shqiptar Geci    Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Geci    Sh.p.k.
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjoka Konstruksion                                        ANK                                                            Selami
Autoriteti Rrugor Shqiptar Gjoka Konstruksion                                        ANK                                                            Selami
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Supervizion Profesional” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Supervizion Profesional” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Dea-N Consulting” shpk  12%                “Gjeokonsult & CO” shpk 88%
Autoriteti Rrugor Shqiptar “IKN” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “GEOSA GROUP” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar “Palma Konstruksion” shpk
Autoriteti Rrugor Shqiptar Egis – Scetauroute
Nj.B.nr.11 “BE – IS” SHPK
KOMUNAZ ALL-BASTAR Firma SENKA
KOMUNAZ ALL-BASTAR REGLI SHPK
drejt teknologjise informacionit First Shpk
Keshilli.Qarkut Tirane FUSHA  Sh.p.k.
Min e Jashtme  BNT Elektronics
Komuna  Rrape Adoal
Komuna  Rrape ALKO IMPEX
Komuna  Rrape ALKO IMPEX
Sha UK Berat ALB – STAR
Sha UK Berat IMB
K. Vertop Pagese  Eksperti Auditit Sponsorizimit
Komuna Poshnje Gjoka Konstruksion sh.a
Komuna Perondi G.P.G COMPANY
Komuna Perondi BLEDI SHPK
Bashkia elbasan Vellezerit Hysa shpk
Bashkia elbasan A&E ENGINEERING
Bashkia elbasan Beladi shpk
Bashkia elbasan Arta  Tane
Bordi Kullimit Elbasan Firma ” Ergi” shpk
Bordi Kullimit Elbasan Firma ” Ergi” shpk
Bordi Kullimit Elbasan Firma ”  Bajrami N” shpk
Bashkia Cerrik ERGI SHPK
Bashkia Cerrik C.E.C-11 SHPK
Bashkia Cerrik Gjergji  Dhima
Bashkia Cerrik vllezerit hysa shpk
Bashkia Cerrik Barjam  Tana
Komuna Gjinar “ERGI” SHPK & “B93” shpk
UE “ERGI” shpk
UE
KOMUNA GJOCAJ ERGEN SH.P.K
KOMUNA GJOCAJ ERGEN SH.P.K
Komuna Stravaj “Vellezerit Hysa”shpk
Komuna Stravaj “Ergi” shpk
Komuna Hotolisht “Vellezerit Hysa”shpk
Bashkia Librazhd “Hastoçi” shpk
Bashkia Prrenjas “Vellezerit Hysa”shpk
Bashkia Prrenjas “Hastoçi” shpk
Komuna Polis “Shqiponja – 06”
B.Sukth BIBA X shpk
B.Sukth SARK shpk
Bashkia  Shijak VARAKU-E
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres “DIAMAND ” SH.P.K.
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres “M.Lezha ” sh.p.k.
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres KEVIN CONSTRUKSION
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres KEVIN CONSTRUKSION
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres VLER  INVEST
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres Computer City” SH.P.K
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres PROJEKTUESI I RIKONSTRUKSIONIT TE GODINES SE REKTORATIT
Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres “A&E Engineering” sh.p.k.
Dr.Arsimore Durres Omsca -1 Tirane
K.RRASHBULL 4 A-M&ALBAVIA SH.P.K.
K.Q.Durres “Varaku-E”
K.Q.Durres “Liqeni VII””
Drej.Raj.Kult.Komb Durr.0707 [email protected] shpk
Reparti Ushtarak 2001 Kolaudator objekti
Kom.K.Ri al-asfalt
Bashkia Raskovec BOSHNJAKU B
Bashkia Raskovec B.B +Glvenica
Bashkia Raskovec BOSHNJAKU B
komuna Topoje Boshnjaku B shpk
Komuna Frakull     “SARDO” sh.p.k
Komuna Strum BOSHNJAKU B
Komuna Strum SHENDELLI SH.P.K
Komuna Strum 2ZZ KONSTRUKSION
Komuna Cakran Boshnjaku B shpk
DRFP KACIDEDJA
Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce Flor Farma  ( BV )
K.Qarkut Korce SIRETA  2F shpk Tirane
K.Qarkut Korce SIRETA  2F shpk Tirane
K.Qarkut Korce Project Desing shpk Korce
K.Qarkut Korce Project Desing shpk Korce
K.Qarkut Korce Novatech Studio shpk Tirane
K.Qarkut Korce Novatech Studio shpk Tirane
KOMUNA DRENOVE Konstruksion 93
KOMUNA  BULGAREC Panajot Pilani
KOMUNA  BULGAREC Artan Hoxha
K.PIRG VASHTEMIA shpk
Komuna Proptisht VELLEZRIT HYSA,MANA FABIO
Komuna Buçimas ADA-CO
Komuna Buçimas ADA-CO
Komuna Udenisht “REJ “SHPK
Komuna Velçan Arilda shpk
Komuna Porocan “PERPARIMI ” shpk
Komuna Porocan “PERPARIMI ” shpk
Komuna Porocan “LUMTURI KRASNIQI”
Komuna Kushove Gramsh Beladi sh.p.k
Sha Ujesjelles Kanalizime Qytet Shkoder 47Ek79 & Iliriada pks shpk
Sha Ujesjelles Kanalizime Qytet Shkoder AlbStar shpk kontrata 5
Sha Ujesjelles Kanalizime Qytet Shkoder Ludwig Pfeiffer … Kontrata 4
Sha Ujesjelles Kanalizime Qytet Shkoder Ludwig Pfeiffer … Kontrata 3
Komuna Milot “ARGI”sh.p.k.Rruga Reshit Collaku Pallati nr.14/5Tirane
Komuna Milot Kombeas sh.a.Milot Kurbin
Komuna Milot Ndregjoni sh.p.k.Rr.”Lule Bega”Godina Ndregjoni,kati  i I
Komuna Milot Firma”HE&Sk”11sh.p.k.me seli ish Zyrat e Sektorit Tepelene
Komuna Fush Kuqe ‘KTHELLA” SHPK
Komuna Fush Kuqe ‘KTHELLA” SHPK
Komuna Fush Kuqe “DARENS KONSTRUKSION
Bashkia Kamez Muça shpk
Komuna Fush Kuqe “DARENS KONSTRUKSION
Komuna Fush Kuqe MEHILL PAÇUKU
Bashkia Mamurras JUNIK shpk
Prokuroria Rrethit Shkoder Gysi sh.p.k. Shkoder
Prokuroria Rrethit Shkoder Leni ing.
Bashkia Shkoder CO1 Rroku Konstruksion
Bashkia Shkoder SMO Union
Komuna Bushat JUNIK shpk
Komuna Bushat JUNIK shpk
Komuna Bushat ALB TIEFBAU shk
Bashkia M.Madhe Bajraktari sh.p.k
Komuna Kelmend M.Madhe Vuthaj sh.p.k.
Komuna Shkrel M.Madhe MANDI 1 SHPK
Komuna  Gose SENKA shpk
Komuna  Gose Arkaxhiu shpk
Bashkia Kavaje NIKA sh.p.k.
komuna Kolsh Lezhe Malvini
Komuna Dajç ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Komuna Blinisht ORNIAD
Bashkia Delvine Jody Kompani
Komuna Petran HITO-94
Komuna Suke “HITO 94”     SH.P.K
Komuna Dishnice Rosi Sh.P.K
Bashkia Bulqize PF M. Kodra Sup.
Bashkia Bulqize Koaludim
Komuna Shupenze Ndregjoni +Haziri
Komuna Shupenze “KRAL”sh.p.k
Komuna Shupenze “M.A.K.STUDIO”
Komuna Shupenze “Cara”SH.P.K
Komuna Shupenze “EGLAND-B “
Komuna Shupenze “BE-IS “sh.p.k
Komuna Trebisht KLAJGER
Komuna Zerqan “MURATI” shpk
Komuna Ostren Egland-B-
Bashkia B Curri Anisa SHPK
Bashkia B Curri Kupa SHPK
Bashkia B Curri Geci SHPK
K.Tropoje Anisa
K.Tropoje Halili
K.Bytyc Vllaznimi
K.Fierze Vllaznimi
K.Fierze Halili
K.Fierze Drini 1
K.Bujan PE-VLA-KU
K.Llugaj BE-SI
Bashkia  Lushnje GPG Company
Bashkia  Lushnje Rrapi Bica
Komuna  Hyzgjokaj GPG LUSHNJE
Komuna Bubullime SENKA SHPK
Komuna Bubullime GPG Compani
Komuna  Fiershegan Glavenica Sh.p.k
Komuna Kolonje G.P.G . Co shpk Lushnje
Komuna Kolonje G.P.G . Co shpk Lushnje
KOM.KRUTJE “GPG COMPANY,, sh p k
KOM.KRUTJE “A.SH.ENGINEERING,,
KOM.KRUTJE TAQO NIÇKA
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Ballagat
Komuna Qender Mallakaster GRAND KONSTRUKSION M
Komuna Qender Mallakaster SHKELQIMI 07 SHPK
Komuna Qender Mallakaster BEQIRI SHPK
Komuna Aranitas Mallakaster SHKELQIMI 07 SHPK
Komuna Kute  Mallakaster DERVENI SHPK
Komuna Selite   Mallakaster BOSHNJAKU SHPK
Komuna Ngracan   Mallakaster SHKELQIMI 07 SHPK
Komuna Greshice   Mallakaster SHKELQIMI 07 SHPK
KOMUNA KRAHS Eralconstrucsion
KOMUNA KRAHS Beqiri+Spartaku
KOMUNA LUFTINJE FEBA
KOMUNA LUFTINJE DERVENI 1
KOMUNA BUZ B-93 SH.P.K
K.Q.Leskovik Duro^Milo 2000 shpk
K.Q.Leskovik Miranda Tane
K.Q.Leskovik Spiro Koti
K.Q.ERSEKE DURO SHPK
KOMUNA GOLAJ VELLAZERIA
KOMUNA GOLAJ KOMBEAS
KOMUNA GOLAJ Liliana Vllamasi
Sherbimi Spitalor Ruhan Balani
Komuna Markat NIKA SHPK
Komuna Markat BLUMARSKELE SHPK
Komuna Markat ELKRI & CO SHPK
Komuna Markat NEAL – 86
Komuna Markat ELKRI & CO SHPK
Komuna ArmenVlore MAK Studio
Komuna Sevaster Balili&Pevlaku sh.p.k
Komuna Sevaster
Komuna Sevaster
Komuna Shushice Boshnjaku.B shpk
Komuna Shushice Firma Ersi
Komuna Shushice Syme Koci
Komuna Shushice
Q SU T Albert Abazaj
Q SU T Albamedic sh.p.k.
Q SU T Ndert. Montim Sh.A.
Komuna Kalis Kompania “REGLI” sh.p.k
Komuna Kalis Kompania “REGLI” sh.p.k
Bashkia  Kukes Kevin
Bashkia  Kukes Kevin
Bashkia  Kukes Oruqi shpk
Komuna Terthore DENOLT sh.p.k
Komuna Shtiqen “MARSI”SHPK
Komuna Surroj DENOLT sh.p.k
Autoriteti Rrugor Shqiptar HR-99 ( ish Vitra )
Autoriteti Rrugor Shqiptar Cobial shpk  85%                                       Feba shpk 15%
Komuna BERZHITE G & P Sh.p.k
Komuna Mollas Elba Beton Shpk (perfaqesues me prokure i Bashkimit te operatoreve Ergi&Murati&Elbabeton
Komuna Mollas Bashkimi L shpk (perfaqesues me prokure i bashkimit te shoqerive Bajrami N & Bashkimi L shpk
Bashkia  Lushnje Automotiv shpk
Komuna Morave Artyka II
Komuna Morave Artyka II
Komuna Morave Artyka II
Komuna Qender Bilisht Xhengo shpk
Komuna Qender Bilisht Jedmi shpk
Komuna Qender Bilisht Rej 3 shpk
Komuna Miras Niem shpk
Komuna Miras Spartak s.a shpk
Komuna Miras Artyka II
Komuna Proger Artyka II shpk-SIRETA
Komuna Proger Vashtmia -Shqiponja-FAVINA
K/Maqellare Selami shpk
K/Maqellare Afrimi shpk
K/Melan Selami shpk
K/Melan Euraldi
K/Z-Dardhe Xhani shpk
B/Peshkopi Diamand sh
B/Peshkopi Selami shpk
B/Peshkopi Selami shpk
K/Kastriot Afrimi shpk
K/Kastriot ERALD-G shpk
K/Tomin Euraldi shpk
K/Tomin Selami
MAS B.N.T Elektronics
MAS SINTEZA   CO shpk
Bashkia Kthella Sh.p.k
Q SU T Erzeni sh.p.k.
Q SU T Agri-Constr. sh.p.k.
Q SU T Agri-Constr. sh.p.k.
Q SU T Agri-Constr. sh.p.k.
Q SU T Agri-Constr. sh.p.k.
Q SU T Agri-Constr. sh.p.k.
Reparti Inspektim Shpetim Miniera (RISHM) Silvana  Memusha
komuna Kolsh Lezhe ZEF BELESHI
komuna Kolsh Lezhe LEONARD MILOTI
Nj.B.nr.11 “BE – IS” SHPK
Komuna Fierze Blerimi Sh.p.k.Elbasan
komuna Kolsh Lezhe LUETA BANO
komuna Kolsh Lezhe LLAMBI THARKA