Eurostat: Kosova me çmimin më të lirë të Energjisë në rajon, Shqipëri e treta për çmimin më të lartë

217

Eurostat ka publikuar sot të dhënat mbi çmimet e energjisë elektrike për kWh  për familjet gjatë gjashtë mujorit të parë të 2018-s. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi ka çmimin më të lartë të çmimit të energjisë për konsumin e familjeve me 0.1 euro për kWh . Më pas renditen Bosnje Hercegovina dhe Shqipëria me përkatësisht 0.085 dhe 0.084 euro për kWh. Ndërsa Kosova ka çmimin më të ulët në rajon, me 0.059 euro për kWh. Në vendet e tjera të rajonit çmimi i energjisë elektorë për familjet ishte rreth 0.07 euro për kWh  (përfshirë dhe taksat). Në Europë çmimi mesatar i energjisë  për familjet për kWh  ishte 0.2 euro gjatë gjysmës së parë të 2018-s.

Çmimet e energjisë në Evropë

Në gjysmën e parë të vitit 2018, çmimet ishin të qëndrueshme në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2017, duke qëndruar në 20 euro për 100 kWh. Çmimet mesatare të gazit në BE ishin gjithashtu të qëndrueshme dhe qëndronin në 6 euro për 100 kWh  në gjysmën e parë të vitit 2018. Taksat dhe taksat përbënin më shumë se një të tretën (37%) të faturave të energjisë elektrike të ngarkuara për familjet në BE në gjysmën e parë të vitit 2018.

Rënia më e madhe e çmimeve të energjisë elektrike në Poloni, rritja më e madhe në Rumani

Ndërmjet gjysmës së parë të vitit 2017 dhe gjysmës së parë të vitit 2018, rëniet më të mëdha në çmimet e energjisë elektrike për familjet në monedhat kombëtare, janë vërejtur në Poloni (-4,3%) dhe Greqi (-3.6%), pasuar nga Letonia (-3.5%) , Maltë dhe Gjermani (të dyja -3.2%). Në të kundërt, rritja më e madhe u regjistrua në Rumani (+ 14.1%), e ndjekur nga Estonia (+ 11.7%), Holanda dhe Kroacia (të dyja me 9.2%). Çmimet mesatare të energjisë elektrike për familjet në gjysmën e parë të vitit 2018 kanë qenë më të ulëta në Bullgari (9.8 euro për 100 kWh), Lituani (11.0 euro) dhe Hungaria (11.2 euro) dhe më të larta në Danimarkë (31.3 euro), Gjermani (29.5 euro) dhe Belgjikë (27.3 euro).