ERE: Familjet kanë nisur të kursejnë energji

278
Sipas raportit vjetor 2014 për energjinë të ERE-s, (Enti Rregullator i Energjisë), konsumi familjar në raport me konsumin e përgjithshëm të faturuar të energjisë elektrike për konsumatorët tariforë gjithë vitin, zuri rreth 58 %. Por në 6 muajt e parë 2015, konsumi nga përdoruesit familjarë ka nisur të ulet në krahasim me vitet e tjera, edhe pse rezulton me rritje më modeste me vetëm me 2,3%.
Kjo përqindje shënon në fakt, rritjen më të ulët ndër gjithë vitet e fundit dhe tregon se për herë të parë, aksioni për pagesën e energjisë së konsumuar po rrit dukshëm edhe kujdesin e konsumatorëve familjarë për të kursyer energjinë elektrike për konsum.
Në trajektoren e rritjes së konsumit të energjisë nga konsumatorët familjarë vihet re se ulja në 6 muajt e parë 2015 është e ndjeshme, krahasuar me të njëjtën periuidhë të 2014-tës kur familjarët rritën me 7,2% më shumë konsumin e energjisë nga e njëjta periudhë e 2013-tës. Ndërsa atë vit, për të njëjtën periudhë, rritja e konsumit ndaj 2012-tës ishte 13,5% më shumë se në 2011-tën.
Edhe në tërësi, sivjet po vërehet ulje e konsumit të energjisë elektrike, krahasuar me vitet e mëparshme. E llogaritur nga INSTAT, rezulton se në 6 muajt e parë 2015, konsumi i energjisë elektrike u rrit vetëm me 3,5%. Në 2014-tën për të njëjtën periudhë rritja ishte 7,2%, ndërsa në vitin 2013 llogaritej me 14.1% më shumnë se 2012-ta.
Ulja e konsumit të energjisë përbën një detyrim për qeverinë përballë Bashkimit Europian dhe sipas burimeve në MEI, Shqipëria ka marrë zotimin që deri në vitin 2020 të ulë me 11% konsumin e energjisë, duke rritur eficencën e energjisë në tërësi.
Për këtë objektiv, ministria e Energjisë dhe Industrisë (MEI) ka dorëzuar në qeveri projektligjin “Për efiçencën e energjisë”, që përfshin edhe ruajtjen e efiçencës së energjisë në banesa, ku konsumatorët e energjisë elektrike, përfshirë dhe administratën publike, kompanitë e mëdha, familjarët, do të detyrohen të zbatojnë rregulla për kursimin e energjinë elektrike. Për herë të parë parashikohet krijimi i Fondit të Eficencës.
Me miratimin e ligjit të ri, rregullat do zbatohen fillimisht në sektorin publik dhe kompanitë e mëdha.
Masat parashikohet të ulin dhe parandalojnë konsumin e tepërt, duke mos lejuar më shitjen e pajisjeve elektroshtëpiakeve, që nuk kursejnë energji, ndërsa në ndërtimin e pallateve nuk do të lejohet më mospërdorimi i termoizolimit në ndërtesat në tërësi.
Për apartamentet dhe godinat e vjetra, Fondi i Eficencës do të mundësojë dhënien e lekëve për rikonstruksionin deri në 50% të ndërtesave të vjetra, ndërsa një strukturë e veçantë monitorimi do të kontrollojë në terren zbatimin e tij
Marrë nga ATSH