BSH: Norma bazë e interesit vijon të mbetet në nivelin 2%

304
Norma bazë e interesit do të mbetet e pandryshuar sipas Bankës së Shqipërisë. Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të Politikës Monetare dhe vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 2.00%.
Në njfotiminn e sa në faqen zyrtare Banka e Shqipërisë njofton vendimin ku shkruhet:”Sot, në datën 2 shtator 2015, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi Raportin e Ndërmjetëm të Politikës Monetare. Pasi u njoh me zhvillimet më të fundit ekonomike, monetare e financiare në vend, si dhe në vijim të diskutimeve mbi ecurinë e pritur të tyre, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin 2.00%”