Borxhi publik, shmanget Kuvendi “Financa” merr për kompetencat

353

Komisioni i Ekonomisë ka miratuar në parim ndryshimet e propozuara në ligjin për huamarrjen dhe borxhin që shumë shpejt pritet të shkojnë për diskutim në Kuvend. Me këtë ndryshim rriten kompetencat e ministrit të Financave për të marrë borxh, ndërsa shmangin Kuvendin nga vendimarrja.
 
Ministri i Financave Shkëlqim Cani, ka sqaruar më herët në Komisionin e Ekonomisë nismën e qeverisë për të patur të drejtën për huamarrje pa aprovimin e parlamentit. Sipas tij kjo e drejtë kërkohet për shuma që janë nën nivelin e borxhit, ndërsa për shuma që e kalojnë atë duhet aprovimi Parlamentit.
 

Në bazë të këtyre ndryshimeve, Ministria e Financave do të mund të “luajë” më me shpejtësi në tregje, pa pengesa proceduriale, në mënyrë që të garantojë interesa dhe kosto më të ulëta huamarrje.

Ndryshimet në ligjin për huamarrjen shtetërore dhe borxhin publik parashikojnë dhënien e kompetencës së negocimit dhe miratimit për marrëveshjet e borxhit Ministrit të Financave, pa pasur detyrimin që çdo marrëveshje e nënshkruar të kalojë për miratim fillimisht në Kuvend.