BERZH këshillon vendet e Ballkanit Perëndimor të rrisin burimet e ripërtëritshme të energjisë

264

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) bëri të ditur se Ballkani Perëndimor duhet të kalojë te hidrocentralet, burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe gazit nga qymyri dhe të ndërtojë lidhje me energjinë, në një përpjekje për të ulur ndotjen. “Kapaciteti elektrik i instaluar aktualisht në rajon është rreth 18,000 MW, pothuajse i ndarë në mënyrë të barabartë midis hidrocentraleve dhe termocentraleve, ku këto të fundit janë kryesisht me thëngjill. Sasia e karbonit të emetuar në atmosferë, e përshtatur për madhësinë e ekonomisë, është deri në tre herë më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian”, – tha BERZH në një njoftim për shtyp. Sipas huadhënësit, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor – Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia – vuajnë nga nivele të larta të ndotjes së ajrit të shkaktuar nga varësia nga termocentralet. Në një intervistë me SeeNews në fund të nëntorit, zëvendëspresidenti i bankës, Jurgen Rigterink, tha se aksionerët e BERZH do të votojnë këtë muaj për një strategji të re të energjisë të bankës që do të përjashtojë mbështetjen për centralet me thëngjill. BERZH tha gjithashtu se përmirësimi dhe ndërtimi i termocentraleve të reja me thëngjill në rajon “kërcënon të jetë një gabim serioz, jo vetëm në aspektin e ndikimit mjedisor por edhe ekonomikisht”. “Edhe nëse bimët e rinovuara ose të reja plotësojnë standardet e Teknologjisë më të mirë në dispozicion të BE, kostoja e emetimit të çdo ton të karbonit pritet të rritet pasi BE forcon skemën e emetimit të saj, duke e bërë përdorimin e vazhdueshëm të burimeve të larta të emetimit të energjisë joekonomike.”-vuri në dukje huadhënësi. Sipas BERZH-it, gjysma e kapacitetit të instaluar elektrik në Ballkanin Perëndimor gjenerohet nga hidrocentralet. “Ndërsa hidrocentralet kanë kritikët e saj, kryesisht – për shkak të ndikimit fizik në mjedis – burime të tjera të rinovueshme si era, dielli dhe biomasa mbeten në fillimet e tyre në rajon”. Energjia nga burimet e ripërtërishme paraqet një alternativë të rëndësishme me kosto të ulët, e reflektuar në interesin në rritje të investitorëve, pasi kostoja e këtyre teknologjive ka rënë dhe performanca e tyre është përmirësuar, theksoi BERZH. BERZH tha gjithashtu se gazi është një alternativë e besueshme që ofron avantazhe të konsiderueshme në krahasim me qymyrin, si ekonomikisht ashtu edhe ekologjikisht./monitor