BERZH do të investojë mbi 1 miliard euro në Ballkan gjatë 2019-s

123

Interesi i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të jetë i lartë edhe gjatë këtij viti. Të paktën kështu ka deklaruar kreu i këtij institucioni, i cili në një intervistë për “SeeNews” ka folur për projektet e bankës në Rajon për këtë vit, që nga energjia e pastër tek rritja e punësimit. BERZH pritet të investojë mbi 1.1 miliardë euro në Ballkanin Perëndimor gjatë 2019-s sipas presidentit Suma Chakrabarti. “Ne jemi një partner i vjetër i rajonit, i përkushtuar për të mbështetur ndërtimin e një ekonomie që u lejon njerëzve të saj, sidomos të rinjve, të vendosin talentet e tyre dhe të përfitojnë nga përpjekjet e tyre në vendin e tyre. financimi i nevojave të vendeve, por gjithashtu duhet të jetë një rritje e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për t’i shërbyer popullit të tyre“, u shpreh Chakrabarti. Në vitin e kaluar, BERZH investoi më shumë se 1.1 miliard euro në Ballkanin Perëndimor përmes 67 projekteve dhe synimi për këtë vit mbetet i njëjtë. “Prioritetet tona janë zhvillimi i sektorit privat si motori i rritjes, punësimit dhe inovacionit, lidhja si një koncept që mbështet integrimin e rajonit jo vetëm në kuptimin fizik, por edhe përmes ndihmës për tregti dhe investime rajonale dhe krijojnë kushtet për përafrimin e BE-së dhe kalimin në një ekonomi të gjelbër duke adresuar sfidat urgjente mjedisore dhe gjithashtu duke rritur mbështetjen e vendeve në burimet e ripërtërishme të energjisë“, – sqaroi Chakrabarti i cili theksoi se “ne jemi duke punuar ngushtë me autoritetet për të finalizuar kuadrin rregullator në një formë që do të mundësojë investime në energji të pastër”. Presidenti i BERZH tha gjithashtu se është i bindur se takimi vjetor i bankës në Sarajevë në maj do të ndihmojë në nxitjen e investimeve në të gjithë rajonin. Përveç përkrahjes për integrimin rajonal të Ballkanit Perëndimor, BERZH është e angazhuar fuqishëm për integrimin e saj në BE me investime, si dhe me këshilla për reformat ekonomike dhe institucionale.