Vlerësimi objektiv, largpamës dhe propozues i gjendjes së marrëdhënieve Shqipëri-Jugosllavi nga ambasadori ynë në Beograd, Sokra

312

Sokrat Plaka, ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë nga Austria e perëndimit në Jugosllavinë e lindjes

 -vijon nga dje-

Panoramën e përgjithshme të Jugosllavisë dhe stadin e marrëdhënieve me vendin tonë, nga këndvështrimet e një diplomati ekspert, Sokrati e vuri në pëllëmbë të dorës. Ai qëndronte plotësisht në dijeni ç’ishte dhe ç’përfaqësonte RSFJ-ja e Titos. Dy anët e medaljes i jepnin lirshmëri në çmimin e situatës, nxjerrjen e konkluzioneve dhe të mendimeve për perspektivën. Në tablonë politike përfshihej edhe situata aktuale në Kosovën koloni të Serbisë. Mundi ta njohë mirë origjinën e shtetit dhe të diplomacisë së vjetër të Serbisë me natyrë agresive, që nisnin mirëfilltë nga vitet 20, shek. XX. Gjithë këto, politikanin e diplomatin e mbanin në memorie se problemet për t’u zgjidhur ose përmirësuar, janë të trashëguara e të kultivuara si standarde. Prandaj, me rigjykime gjakftohtësie, me forcën e argumentit, me stilin modern të komunikimit, me durimin prej “Derri”, me vullnet të paepur e vigjilencë iu përvesh një kthesë. Koha, kjo armë e çmuar në duart e një diplomati si Sokrati, konfirmoi ndonëse në 1 vit, shmangien e keqkuptimeve, ndonjë provokimi dhe arriti ulje tensioni dhe zgjerim të marrëdhënieve. Atij iu deshën kontakte me autoritetet shtetërore, sinjalizime nga Qendra, meditime dhe lidhje për ta menaxhuar situatën.

pëe më tepër lexoni Gazetën Telegraf