Studentët shqiptarë nënshkrues të letrës drejtuar presidentit amerikan Wilson, në dhjetor 1918

181

Cand. Med Jan Basho; Cand. Bodenkultur Remzi Baçe,  Cand. Ing. H. Hifzi; Cand. Jur. Nush Bushati; Stud. Phil. Djevat Korça; Cand. Export Akademi Luigj Kakarriqi; Stud. Ing. Gjovalin Gjiadri; Aspirant Tharm. Raku Buda; Stud. Ing Fuad Aslan