Prof. As. Dr. Dine Merja/ Ja cilat janë rrugët dhe metodat për rehabilitimin e shkencës në Shqipëri

523

Qeveritë postkomuniste, krahas eliminimit të instituteve kërkimore, eliminuan gradualisht edhe vet strukturat qendrore drejtuese pranë qeverisë.

Tani, emri shkencë apo kërkim shkencor me sa di, nuk figuron më në asnjë strukturë qendrore pranë Këshillit të Ministrave

Niveli i zhvillimit socialo-ekonomik të një vendi përcaktohet së pari me vet nivelin shkencor të qeverisjes së tij, me faktin se në çfarë shkalle ky vend zbaton në të gjitha fushat prioritare të tij metodat dhe arritjet shkencore të vendeve më të zhvilluara të planetit tonë. Ky zhvillim, natyrisht, nuk mund të ndodhë pa zhvillimin e shkencës dhe të kërkimit shkencor të çdo vendi që kërkon progres, mirëqenie dhe begati. Pas ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, kërkimi shkencor ka pësuar një regres të theksuar deri në inekzistencë. Reforma që u krye për shkencën duke shkrirë të gjitha ish-institutet kërkimore në shkallë vendi, në gjykimin tim ishte e gabuar.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf