Natasha Bocaj: Veprat e Enver Hoxhës shiteshin që të gjitha në Panairet jashtë vendit

333

INTERVISTA/ Flet Natasha Bocaj, ish- punonjëse në Zyrën e Tregtisë së Jashtme në sistemin socialist

 Një grua energjike që ka punuar në sektorë të vështirë në sistemin socialist. Babai i saj ka qenë në shumë poste drejtuese, si Sekretar në Shkodër, Durrës, apo Kryeredaktor i “Zëri Popullit”, por ajo asnjëherë nuk ka përfituar por çdo gjë e ka arritur me punë, dije, korrektësi, studim. Në shtëpinë e saj vinin për vizitë të gjithë anëtarët e Byrosë Politike, duke filluar që nga Enver Hoxha dhe deri tek Mehmet Shehu, për të cilët ajo flet për respektin që ata tregonin për babanë e saj. Ka mbaruar fakultetin për anglisht ka bërë për 2 vjet pasuniversitare specializim për tregtinë  e jashtme dhe pastaj ka punuar për 10 vjet në Dhomën e Tregtisë së Jashtme. Më vonë ka punuar (nga 81-91) ka punuar në ndërmarrjen e përhapjes dhe të  propogandimit të  librit si kryetare e degës së propagandës. Kjo propagandë e librit ka qenë tek shtëpia botuese “Naim Frashëri”, e cila merrej me të  gjithë botimet e librit, universitar, artistik, shkencor, shkollor dhe merrej me shpërndarjen e gjithë këtyre botimeve të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, madje dhe jashtë. Nga nëna është mbesë e ish -Kryeministrit Adil Çarçani, Kryeministrit më të papërfolur në Shqipëri, i cili dallohej për komunikim, qetësi dhe njeri me norma.

për më tepër lexoni Gazetën Telegraf