Faksimilet e letrës së studentëve shqiptarë drejtuar presidentit amerikan Woodrow Wilson më 1918. Letra e plotë u botua, disa ditë më parë, në Gazetën “Telegraf”

148