Teknologjitë e reja për parashikimin e motit

223
Nevoja e parashikimit sa më të saktë të motit sa vjen e bëhet një domosdoshmëri dhe në shumë raste mund të shpëtojë jetë njerëzish. Materiali në vazhdim na çon në Amsterdam ku u hap një panari mbi disa teknologji të reja për të parashikuar motin.
Në këtë epokë të ndryshimeve klimatike, parashikimi i motit po bëhet përherë e më tepër jo vetëm thjesht një rekomandim për marrjen me vete të çadrës, por ndoshta edhe për shpëtimin e jetës së njerëzve.
Në Amsterdam u paraqitën disa teknologji të reja për të parashikuar motin.
Ky program kompjuterik grumbullon të gjitha llojet e të dhënave për motin në atë që e quan “Inteligjenca Kritike për Motin”.
“Në vend të analizimit të një sërë elementësh, si temperatura e sipërfaqes të detit, apo nivelet e pluhurit në Sahara, në pajisjen e re, informacioni koncentrohet në një sistem shumë të thjeshtë: ngjyra e gjelbër do të thotë që uragani ka për t’u dobësuar, e verdha do të thotë se uragani do të qëndrojë njëlloj dhe e kuqja do të thotë se uragani do të intensifikohet.” – thotë Bob Baron, përfaqësuesi i kompanisë “Baron”.
Por një sensor i motit është i mirë vetëm në se ai mund ta përballojë motin që mat. I tillë është sensori FT-7…
“Avantazhi i madh i sensorit FT të motit është fuqia, mund të përballojë motin e ashpër dhe i lejojn parashikuesit e motit dhe metereologët që të kenë të dhëna të disponueshme jo vetëm para ngjarjeve të rëndësishme klimatike, por edhe gjatë tyre…”- thotë Fred Squire, i kompanisë “FT Technologies”.
Në fushën e parashikimit të motit po hyjnë tashmë edhe dronet.
Droni Meteo mund të arrijë në lartësi deri 2.5 kilometra…
“Analogjia në këtë rast është e ngjashme me një balon moti. Flitet për matje të drejtpërdrejta, të ashtuquajturat variante parashikuese, si temperatura, shpejtësia e erës, drejtimi i saj, presioni i ajrit dhe lagështia. Droni kryen matje të ndryshimeve të papritura të motit, që mund të përmirësojë ndjeshëm parashikimin për mjegullën dhe stuhitë.”- thotë Martin Fengler përfaqësuesi i firmës “Meteomatics”.
Por në varësi të ditës, e gjithë kjo teknologji mund të ketë vlerën më të madhe kur thjesht të kujton të marrësh çadrën me vete.