Avokati Altin Goxhaj: BOMBA NË BE! Nigel Farage: "SOROS dhe Fondacionet e tij janë armiku më i madh i kombeve dhe shteteve"

PLASI BOMBA NË BE!/ Nigel Farage: "SOROS dhe Fondacionet e tij janë armiku më i madh i kombeve dhe shteteve"! 
Nigel Farage sapo ka plasur bombën: "Xhorxh soros ka shpenzuar miliarda të panumërta në "Fondacionin e Shoqërisë së Hapur për të penguar kufijtë kombëtarë dhe shtetin e vendit anembanë BE-së. Kjo mund të jetë niveli më i madh i COLLUSION politik ndërkombëtar në Histori." Tani o zagarë Sorosi na akuzoni përsëri për Teori Konspirative me aliene! E thotë vetë Nigel Farage (Kryetari i Partisë Angleze që solli BREXIT) se ky është Konspiracioni më i Madh kundër Kombeve dhe Shteteve në Histori!!! Përcaktimi i "collusion" sipas Fjalorit "Merriam-webster": "secret agreement or cooperation especially for an illegal or deceitful purpose acting in collusion with the enemy" (Përkthimi shqip marrëveshje sekrete ose bashkëpunim veçanërisht për një qëllim ILEGAL ose Veprim mashtrues në bashkëpunim me ARMIKUN")