Miratohet marrëveshja Shqipëri-Kosovë në kuadër të anëtarësimit në BE

66
Qeveria ka miratuar në mbledhjen e sotme, në parim, marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Ky vendim është marrë në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10 të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.