Maqedoni/ Kuvendi sot do të vazhdojë me seancën e 67-të

143
Deputetët në kuadër të kësaj seance duhet t’i shqyrtojnë edhe ligjet për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve, për siguri dhe shëndet gjatë punës, për mbrojtje sociale, për trajnim dhe provim për drejtorët e shkollave fillore, shkollave të mesme, shtëpive të nxënësve dhe universitetit të hapur qytetar për mësim të përjetshëm, për Akademinë për mësimdhënës…, gjithashtu, në lexim të parë.
Kuvendi i Maqedonisë duhet të debatojë edhe për disa propozim vendime ligjore të parashtruara nga deputetët, nga partitë opozitare, si dhe Propozim ligji për kryerjen e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2016, me procedurë të shkurtuar.
Deputetët në kuadër të kësaj seance duhet t’i shqyrtojnë edhe ligjet për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve, për siguri dhe shëndet gjatë punës, për mbrojtje sociale, për trajnim dhe provim për drejtorët e shkollave fillore, shkollave të mesme, shtëpive të nxënësve dhe universitetit të hapur qytetar për mësim të përjetshëm, për Akademinë për mësimdhënës…, gjithashtu, në lexim të parë.
Kuvendi i Maqedonisë duhet të debatojë edhe për disa propozim vendime ligjore të parashtruara nga deputetët, nga partitë opozitare, si dhe Propozim ligji për kryerjen e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2016, me procedurë të shkurtuar.