Die Welt: Numri i azilkërkuesve shqiptarë më i madh se i sirianëve

100
Gazeta e qendrës në Gjermani, Dië Welt, ka botuar infografikë për azilkërkuesit në Gjermani. Ajo që spikat në grafikët e saj, është se numri i azilkërkuesve për vitin 2015 ka tejkaluar çdo vit, pavarësisht se akoma ndodhemi në shtator; ndërsa numri i shqiptarëve që kanë kërkuar azil për 2015 është thuajse dy herë më i madh se i sirianëvë.

1. Numri i azilkërkuesve në Gjermani ka shënuar rritje të vazhdueshme prej vitit 2008, për të arritur vetëm në gjashtmujorin e parë të vitit 2015, në 218 221, më shumë se çdo vit tjetër.
2. Shumica e refugjatëve vijnë nga Siria me 20.3%, e pasuar nga Kosova, Shqipëria e Serbia me 17.9%; 13.6% dhe 6.3% respektivisht. Nga Maqedonia shifra arrin në 2.6%, më shumë se Eritrea me 2.2%. Duke pas parasysh se shumica e azilkërkuesve nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia janë shqiptarë dhe një pjesë e konsiderueshme nga Serbia, rrjedh se numri i shqiptarëve që shpërngulen është dy herë më i madh se i sirianëve.