25% e të ardhurave globale nga reklamimi shkojnë për Google dhe Facebook

168
Ngritja e telefonëve inteligjent vetëm sa e ka përshpejtuar këtë proces dhe telefonë kanë ndryshuar fundamentalisht mënyrën sesi njerëzit konsumojnë përmbajtje.
Në dy dekadat e fundit reklamuesit gradualisht kanë zhvendosur buxhetet e tyre nga mediat tradicionale drejt botës online.
Ngritja e telefonëve inteligjent vetëm sa e ka përshpejtuar këtë proces dhe telefonë kanë ndryshuar fundamentalisht mënyrën sesi njerëzit konsumojnë përmbajtje.
Por gjithë pasuria e shpenzuar në reklamim online ndahet mes një numri të vogël kompanish.
Në fakt janë dy të tilla që zënë 60% të reklamimit online dhe të ardhurave gjeneruar nga kjo industri.
Sipas kompanisë kërkimore WARC, liderët e tregut në kërkim dhe media sociale fusin në xhep 1 në çdo 4 dollarë të shpenzuar në reklamim në mbarë botën gjatë gjithë vitit.
Bëhet fjalë për Google dhe Facebook dhe dominojnë jo vetëm reklamimin online por çfarëdolloj reklamimi.