Universitetet, ja lista e plotë e kuotave

161
Universitetet, Publikohet lista e plotë e kuotave
Maturantët që kanë aplikuar në raundin e parë, tashmë do të kenë mundësi të njihen me listën e plotë të kuotave të Universiteteve publike
Maturantët në të gjithë Shqipërinë që kanë plotësuar formularin A1 deri në datën 28 korrik, më datë 28 dhe 29 gusht do të kenë mundësi të njihen me listat e fitusve për institucionet e arsimit të lartë. Zv/ ministri i Arsimit, Gert Janaqi, para pak ditësh gjatë një deklaratë për mediat bëri publike se si do të procedohet në përzgjedhjen e maturantëve që do të jenë fitues të raundit të parë. Tashmë maturantët mund të shohin programet e studimit dhe kuotat për çdo universitet. Më poshtë po ju paraqesim listën e plotë.

UNIVERSITETI I TIRANËS
Fakulteti Histori Filologji
Programi i studimit Kuotat
Histori 180
Gjeografi 180
Gjuhë letërsi 180
Gazetari 120
Arkeologji 120

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Biologji 100
Bioteknologji 100
Kimi 100
Kimi industriale dhe Mjedisore 100
Kimi dhe teknologji ushqimore 100
Matematikë 100
Fizikë 100
Informatikë 200
Teknologji Informacioni dhe komunikimi 100
Inxhinieri matematike dhe informatike 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Gjuhë angleze 240
Gjuhë gjermane 140
Gjuhë italiane 150
Gjuhë greke 85
Gjuhë frënge 140
Gjuhë turke 85
Gjuhë ruse 85

Gjuhë spanjolle me profil gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik 95
Gjuhë angleze Sarandë 50
Fakulteti i Shkencave Sociale
Psikologji 110
Punë sociale 100
Filozofi 80
Sociologji 81
Shkenca Politike 100
Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti Ekonomik
Administrim–Biznes 460
Ekonomiks 110
Financë 460
Informatikë Ekonomike 250
Administrim-Biznes (Sarandë) 100
Fakulteti i Drejtësisë
Drejtësi 750 kuota

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Inxhinieri Ndërtimi 100
Inxhinieri Hidroteknike 50
Inxhinieri Mjedisi 50
Inxhinieri Gjeodezi 50

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Arkitekturë (Arkitekt) 105
Arkitekturë (Urbanist) 55
Arkitektur interier dhe dizajn 35

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70
Inxhinieri Elektrike (Energjetike) 70
Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Inxhinieri Fizike 80
Inxhinieri Matematike 80
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Inxhinieri Mekanike 145
Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70
Inxhinieri Materiale 55
Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Shkencat e Tokës 70
Inxhinieri Gjeoburimesh 70
Inxhinieri Gjeoinformatike 100
Inxhinieri Gjeomjedis 60

Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit
Inxhinieri Elektronike 100
Inxhinieri Informatike 100
Inxhinieri Telekomunikacioni 100

UNIVERSITETI I MJEKESISE 2017 – 2018
Mjekesi e Pergjitshme – 270
Farmaci – 100
Shendet Publik – 20
Stomatologji – 100
Infermieri e Pergjithshme – 240
Mami – 32
Teknike Laboratori – 42
Fizioterapi – 43
Logopedi – 21
Teknike Imazheri 45

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Menaxhim Agrobiznesi 120
Ekonomi dhe Politikë Agrare 90
Finance-kontabilitet 120
Menaxhim i Turizmit Rural 90
Informatikë Biznesi 90
Ekonomiks i Aplikuar 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Mbrojtje bimësh 120
Hortikulturë 120
Prodhim bimor 120
Zootekni dhe biznes blegtoral 120
Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120
Agromjedis dhe ekologji 130
Inxhinieri agrare-Agromekanizim 120
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Teknologji Agroushqimore 102
Vreshtari-Enologji 104

Fakulteti i Shkencave Pyjore
Mbarështim Pyjesh 65
Përpunim Druri 65
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Mjekësi Veterinare 115
Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 65
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Shkencat e Lëvizjes 150
Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 144

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË
Fakulteti i Artit Skenik
Regji Filmi dhe Televizioni 16
Aktrim 16
Regji 14
Skenografi – Kostumografi 16
Koreografi 3
Fakulteti i Arteve të Bukura
Pikturë 66
Skulpturë 12

Fakulteti i Muzikës
Muzikologji 3
Kompozim 4
Dirizhim 3
Piano 6
Violinë 8
Violonçel 2
Violë 4
Kitarë 6
Kontrabas 3
Flaut 3
Oboe 3
Klarinetë 4
Fagot 3
Korno 3
Trombë 3
Trombon 4
Bastubë 2
Kanto 13
Pedagogji Muzikore 15
Fizarmonikë Klasike 4

UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Gjuhë letërsi 100
Gazetari dhe komunikim 73
Histori 85
Gjeografi 90

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Matematikë 68
Fizikë 60
Informatikë 85
Biologji-Kimi 80
Infermieri e përgjithshme 85
Infermieri (Mami) 80
Infermieri (Fizioterapi) 30

Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mësuesi Arsimi Fillor 60
Mësuesi arsimi parashkollor 60
Psikologji 60
Punë sociale 60
Edukim fizik dhe sporte 70
Pedagogji muzikore 30
Pikturë grafike 30
Fakulteti Ekonomik
Financë-Kontabilitet 120
Administrim-Biznes 120
Turizëm 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Gjuhë Angleze 70
Gjuhë Italiane 60
Gjuhë Gjermane 60
Gjuhë Frënge 60
Fakulteti i Drejtësisë
Drejtësi 300

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
Fakulteti i Shkencave Teknike
Matematikë 37
Fizikë 30
Shkenca Kompjuterike 60
Teknologji Informacioni 60
Informatikë 60
Inxhinieri Navale 40
Inxhinieri Mekanike 55
Navigacion 50
Kimi 30
Biologji 65
Inxhinieri Elektrike 50
Fakulteti i Ekonomisë
Administrim Biznesi 140
Menaxhim Turizmi 100
Ekonomiks 120
Financë 190
Kontabilitet 70
Marketing 80

Fakulteti i Shkencave Humane
Mësuesi për Arsimin Fillor 70
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60
Pedagogji e Specializuar 25
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 80
Gjuhë Angleze 90
Gjuhë italiane 40
Histori-gjeografi 70
Drejtësi 165

Fakulteti i Shëndetit Publik
Infermieri e përgjithshme 190
Infermier Mami 90

UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Biologji-Kimi 40
Fizikë dhe Teknologji Informacioni 30
Matematikë-Fizikë 35
Matematikë-Informatikë 35
Teknologji Informacioni 45
Infermieri e Përgjithshme 70
Infermieri Mami 40

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Histori-Gjeografi 50
Gjuhë-Letërsi Shqipe 40
Gjuhë Letërsi Angleze 40
Gjuhë Letërsi Italiane 25
Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 25
Histori dhe Gjuhë Italiane 25
Mësuesi për Arsimin Fillor 45
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45
Kontabilitet-Financë 60
Administrim-ublik 60
Ekonomi Turizmi 40

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” NË DURRËS
Fakulteti i Biznesit
Administrim Biznesi 70
Menaxhim-Marketing 70
Shkenca Ekonomike 85
Financë-Kontabilitet 88
Bankë Financë 88
Menaxhim Hotel Restorant 60
Menaxhim Turizëm Kulturor 60
Menaxhim Turizëm Arkeologjik 60

Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike
Drejtësi 170
Shkenca Politike 70
Administrim Publik 70
Politikë Ekonomike 70
Marrëdhënie me Publikun 70
Histori 70

Fakulteti i Studimeve profesionale
Infermieri e Përgjithshme 91
Mami 46
Fizioterapi 46
Navigacion dhe Peshkim Detar 46
Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 44
Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 44
Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 45
Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 44
Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 44
Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 35
Asistencë Administrative (2 vjeçar) 35
Teknologji Automobilash (2 vjeçar)
Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 44
Informatikë Praktike (2 vjeçar) 35
Specialist kompjuterësh 35

Fakulteti i Edukimit
Gjuhë Angleze 70
Mësuesi për Arsim Fillor 60
Mësuesi për Arsim Parashkollor 45
Gjuhë Letërsi-Anglisht 80
Gjermanisht-Anglisht 40
Ekspert në Proceset e Formimit 55
Psikologji Sociologji 60

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
Shkenca Kompjuterike 100
Sistemet e Informacionit 100
Teknologji Informacioni 100
Matematikë-Informatikë 100
Informatikë-Anglisht 65
Multimedia dhe Televizion Dixhital 650

Fakulteti i Studimeve të Integruara për Praktikën
Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 29
Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 29
“Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme 29

UNIVERSITETI I KORÇËS “FAN S. NOLI”
Fakulteti i Edukimit
Gjuhë-Letërsi 50
Gjuhë dhe Kulture Frënge 30
Gjuhë Angleze 60
Mësuesi për Arsimin Fillor 53
Mësuesi për Arsimin Parashkollor 25
Histori-Gjeografi 50

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane
Filozofi-Sociologji 50
Matematikë-Fizikë 32
Matematikë-Informatikë 32
Biologji- Kimi 40
Teknologji Informacioni 56
Infermieri e përgjithshme 90
Mami (Infermier) 40
Administrim dhe Politika Sociale 60
Fakulteti i Ekonomisë
Financë-Kontabilitet 110
Menaxhim 90
Administrim Biznesi në Marketing 80
Administrim Biznesi në Turizëm 80
Fakulteti i Bujqësisë
Agroushqim 48
Agrobiznes 50
Inxhinieri Agronomike 60
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulture 40

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN
Fakulteti i Shkencave Humane
Gjuhë-Letërsi 90
Gjuhë-Letërsi shqipe dhe Frënge 28
Histori- Gjeografi 80
Histori dhe gjuhë gjermane 28
Gjeografi dhe gjuhë italiane 48
Gjuhë angleze 105
Gjuhë gjermane 28
Gjuhë frënge 33
Gjuhë italiane 58
Gazetari 58
Gazetari-Anglisht 58
Gjuhe Shqipe dhe Rome 15

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Biologji-Kimi 90
Matematikë-Fizikë 70
Teknologjitë e informacionit 120
Teknologji laboratori (2vjeçar) 60
Fizikë kompjuterike 40
Matematikë Informatike 70

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
Infermieri e përgjithshme 185
Infermieri-Mami 110
Fizioterapi 90
Logopedi 70
Imazheri 90
Teknologji laboratori 95

Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mësuesi për Arsimin Fillor 115
Mësuesi për Arsimi Parashkollor 90
Edukim qytetar 70
Punonjës social 75
Filozofi-Sociologji 70
Psikologji 75
Edukim Fizik dhe Sporte 80
Fakulteti Ekonomik
Administrim-Biznes 120
Financë-Kontabilitet 120
Ekonomia dhe e drejta 120
Informatikë ekonomike 120
Ekonomi turizmi 80
Administrim biznesi dhe Inxhinieri 80
Shkenca Juridike në Biznes 80
Shkenca Juridike në Sektorin Publik 80