Publikohet lista e diplomave të njësuara, për gradën shkencore “Doktor”

694
Të gjithë personat që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, kanë gati diplomën e njësuar. Ministria e Arsimit bën me dije se janë 59 diploma të njësuara, për gradën shkencore “doktor” të cilëve u njihen studimet dhe duhet të tërheqin diplomën pranë MAS. Por, si bëhet aplikimi për njohjen e diplomave? “Për njohjen e gradave shkencore ngrihen me urdhër të ministrit përgjegjës për arsim, komisione ad hoc sipas fushave përkatëse me pedagogë ekspertë të fushës të kategorisë “Profesor”, i cili mblidhet në varësi të numrit të aplikimeve dhe shqyrton dosjet përkatëse. Kryetar i komisionit është ministri i Arsimit dhe Sportit. Komisioni përkatës nuk mund të mblidhet më vonë se 15 ditë kalendarike pas njoftimit për shqyrtimin e një aplikimi. Në përfundim të procedurave të shqyrtimit komisioni firmos procesverbalin dhe ministri i Arsimit dhe Sportit lëshon vërtetimin për njohjen e gradës shkencore”,- thotë Ministria e Arsimit.

1. Aida Myrto 
2. Alma Pulaha Zhilla
3. Andreas Kakouris 
4. Ani Mbrica 
5. Antonios Zairis 
6. Arjeta Veshi
7. Arsinela Xhara
8. Çetin Yurt
9. Constantine Stamatopoulos
10. Diturije Ismaili
11. Dritan Karadaku
12. Eda Gemi 
13. Edita Fino 
14. Edlira Kola
15. Edlira Titini 
16. Edmond Manahasa 
17. Elona Doko
18. Elona Fero
19. Elona Hoxha (Gjebrea) 
20. Emanuela Furramani
21. Emiljano Kaziaj 
22. Engjëll Agaçi 
23. Enida Bozheku
24. Entela Muço
25. Erdal Emre Çeçen
26. Erion Çerekja
27. Erjon Luçi
28. Erjona Rebi 
29. Everist Limaj 
30. Fiorentin Nushi
31. Giorgio Mustafaraj 
32. Hasan Metin
33. Ilda Kashami 
34. Ilir Kanaj 
35. Ilir Pecnikaj 
36. Ina Sejdini 
37. Inis Shkreli
38. Julian Bejko 
39. Juljan Veleshnja
40. Junida Sheraj
41. Klevis Gjergji 
42. Klodjan Rama 
43. Mahmut Terci
44. Odeta Manahasa
45. Olta Noti 
46. Orjon Rroji 
47. Petar Todorov 
48. Redion Luli 
49. Ridvan Nepravishta 
50. Rosa Traversa 
51. Rovena Ruka (Kurti) 
52. Rudi Papa 
53. Shpresim Domi 
54. Shpëtim Cami
55. Sokol Lleshi
56. Timothy Hagen
57. Valentina Bonizzi
58. Valter Hoxha
59. Zhaneta Saliu