Fituesit e degës Shkencë Politike në Universitetin “Mesdhetar”

146

Gazeta
Telegraf/

Universiteti
“Mesdhetar” ka kënaqësinë t’ju njoftojë se jeni shpalluar fitues në programin e
studimit ku keni aplikuar në raundin e dytë të aplikimeve në SHLP “Mesdhetare e
Shqipërisë”.

Duke
j’u uruar mirëseardhjen në auditoret e Universitetit tonë, j’u sigurojmë në
angazhimin tonë për të ndërtuar rrugën tuaj së ardhmes së sukseshme të
ndërtimit të profilit tuaj të ekonomistit, menaxherit, financierit, bankierit e
kontabilistit, informaticienit, këshilluesit psikosocial, juristit,
politologut, administratorit dhe funksionarit publik, specialistit të
marrëdhënieve ndërkombëtare, të aftë për tu përballur me sfidat e nevojat e
tregut të punës dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik e social të vendit
dhe të profesionalizmit tuaj.


gjitha programet e studimit që organizohen në institucionin tonë, janë të
akredituara, të miratuara dhe licensuara, nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve,
APAAL, etj. dhe realizohen në përputhje me Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”.

Duke
j’u uruar edhe një herë mirëseardhjen, ju përgëzojmë për zgjedhjen e
Universitetin tonë dhe cilësisë si urë ndërlidhëse ndërmjet profesionalizmit
dhe tregut të punës!

Duke
filluar nga data 6 tetor 2016, ju mirëpresim ju, prindërit dhe të afërmit tuaj
te Mesdhetari për të vijuar procedurat e regjistrimit në vitin e parë të
studimeve, që shënon një vit të rëndësishëm për të ardhmen tuaj si dhe për t’u
informuar në mënyrë më të hollësishme me programet e studimitNr. Kod Programi Programi ID Mature


SHKENCE POLITIKE

1 439 SHP 162629900095
2 439 SHP 162047900003
3 439 SHP 161935500021
4 439 SHP 161935700088
5 439 SHP 161937900147
6 439 SHP 161945900031
7 439 SHP 162151200156
8 439 SHP 161418500140
9 439 SHP 161948900013
10 439 SHP 162327300178
11 439 SHP 161948200017
12 439 SHP 161939500127
13 439 SHP 161939500367
14 439 SHP 163341300089
15 439 SHP 160302400031
16 439 SHP 161939700220
17 439 SHP 161948800026
18 439 SHP 161939500260
19 439 SHP 163440900125
20 439 SHP 161936100175
21 439 SHP 161114200069
22 439 SHP 161937200033
23 439 SHP 162047900056
24 439 SHP 163440900134
25 439 SHP 161945900001
26 439 SHP 163351700004
27 439 SHP 161937400050
28 439 SHP 161937900615
29 439 SHP 161939900257
30 439 SHP 161950400017
31 439 SHP 161936000314
32 439 SHP 161939400152
33 439 SHP 160708000011
34 439 SHP 161939400545
35 439 SHP 161113500364
36 439 SHP 161216800002
37 439 SHP 161216200069
38 439 SHP 161807200122
39 439 SHP 161519400140
40 439 SHP 161744300021
41 439 SHP 163123900099
42 439 SHP 160709400025
43 439 SHP 161939100227
44 439 SHP 161744300037
45 439 SHP 161939100302
46 439 SHP 160504000023
47 439 SHP 163440900086
48 439 SHP 160101700016
49 439 SHP 162047900048
50 439 SHP 163440900304
51 439 SHP 161939900135
52 439 SHP 162047900081
53 439 SHP 161936200213
54 439 SHP 161937400189
55 439 SHP 162445300009
56 439 SHP 162151200174
57 439 SHP 161939300236
58 439 SHP 161936000313
59 439 SHP 163440900026
60 439 SHP 161936200096
61 439 SHP 161936600169
62 439 SHP 163440600021
63 439 SHP 161705200076
64 439 SHP 161936000334
65 439 SHP 161113500391
66 439 SHP 161937900269
67 439 SHP 161705900251
68 439 SHP 161939900186
69 439 SHP 161936000326
70 439 SHP 161939100428
71 439 SHP 163220300230
72 439 SHP 162428400121
73 439 SHP 161216300047
74 439 SHP 161939400455
75 439 SHP 161114400201
76 439 SHP 161114200034
77 439 SHP 163123700290
78 439 SHP 161936700026
79 439 SHP 161939900138
80 439 SHP 161619000100
81 439 SHP 162326900065
82 439 SHP 161939300331
83 439 SHP 161935700222
84 439 SHP 161936200048
85 439 SHP 161112700057
86 439 SHP 161936200348
87 439 SHP 161938100207
88 439 SHP 161946100015
89 439 SHP 161755100112
90 439 SHP 161937200039
91 439 SHP 161939300321
92 439 SHP 162033500057
93 439 SHP 160302600036
94 439 SHP 162752100035