Fituesit e degës Administratë Publike në Universitetin “Mesdhetar”

167

Gazeta
Telegraf/

Universiteti
“Mesdhetar” ka kënaqësinë t’ju njoftojë se jeni shpalluar fitues në programin e
studimit ku keni aplikuar në raundin e dytë të aplikimeve në SHLP “Mesdhetare e
Shqipërisë”.

Duke
j’u uruar mirëseardhjen në auditoret e Universitetit tonë, j’u sigurojmë në
angazhimin tonë për të ndërtuar rrugën tuaj së ardhmes së sukseshme të
ndërtimit të profilit tuaj të ekonomistit, menaxherit, financierit, bankierit e
kontabilistit, informaticienit, këshilluesit psikosocial, juristit,
politologut, administratorit dhe funksionarit publik, specialistit të
marrëdhënieve ndërkombëtare, të aftë për tu përballur me sfidat e nevojat e
tregut të punës dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik e social të vendit
dhe të profesionalizmit tuaj.


gjitha programet e studimit që organizohen në institucionin tonë, janë të
akredituara, të miratuara dhe licensuara, nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve,
APAAL, etj. dhe realizohen në përputhje me Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”.

Duke
j’u uruar edhe një herë mirëseardhjen, ju përgëzojmë për zgjedhjen e
Universitetin tonë dhe cilësisë si urë ndërlidhëse ndërmjet profesionalizmit
dhe tregut të punës!

Duke
filluar nga data 6 tetor 2016, ju mirëpresim ju, prindërit dhe të afërmit tuaj
te Mesdhetari për të vijuar procedurat e regjistrimit në vitin e parë të
studimeve, që shënon një vit të rëndësishëm për të ardhmen tuaj si dhe për t’u
informuar në mënyrë më të hollësishme me programet e studimit


Nr. Kod Programi Programi ID Mature

       
ADMINISTRATE
PUBLIKE
1 440 AP 161939900102
2 440 AP 161216800007
3 440 AP 163440900079
4 440 AP 161936000173
5 440 AP 161937900218
6 440 AP 161948900010
7 440 AP 162047900003
8 440 AP 161935500021
9 440 AP 161935700088
10 440 AP 161752700110
11 440 AP 161939300011
12 440 AP 161948200017
13 440 AP 161935500030
14 440 AP 161939500127
15 440 AP 161939500367
16 440 AP 163341300089
17 440 AP 160302400031
18 440 AP 161939700220
19 440 AP 161948800026
20 440 AP 161937900668
21 440 AP 162327300003
22 440 AP 162232600069
23 440 AP 163625000177
24 440 AP 163625000271
25 440 AP 162232600199
26 440 AP 162034100060
27 440 AP 161216700166
28 440 AP 161945900001
29 440 AP 161939900257
30 440 AP 161950400017
31 440 AP 161936200043
32 440 AP 161706400244
33 440 AP 161936000314
34 440 AP 161948600083
35 440 AP 161216800002
36 440 AP 161939500347
37 440 AP 161807200122
38 440 AP 161937900588
39 440 AP 163123800261
40 440 AP 160709400025
41 440 AP 163342700020
42 440 AP 163440900216
43 440 AP 162047900048
44 440 AP 161114200088
45 440 AP 162630500060
46 440 AP 161946100011
47 440 AP 161114200067
48 440 AP 161948400038
49 440 AP 162047900081
50 440 AP 161936000114
51 440 AP 162445300009
52 440 AP 161937900662
53 440 AP 161936000313
54 440 AP 163440600021
55 440 AP 161936300381
56 440 AP 162232600116
57 440 AP 161935700183
58 440 AP 161936000331
59 440 AP 161950400044
60 440 AP 161936200229
61 440 AP 161937900269
62 440 AP 161112900068
63 440 AP 161936100181
64 440 AP 162134200378
65 440 AP 161939100428
66 440 AP 163220300230
67 440 AP 162428400121
68 440 AP 161216300047
69 440 AP 161939400455
70 440 AP 161114400201
71 440 AP 161114200034
72 440 AP 160602700115
73 440 AP 161935700182
74 440 AP 163123700290
75 440 AP 161936700026
76 440 AP 161939900138
77 440 AP 161619000100
78 440 AP 161948600084
79 440 AP 161939300331
80 440 AP 161939300323
81 440 AP 161757300001
82 440 AP 161935700222
83 440 AP 161114200036
84 440 AP 161959200018
85 440 AP 161112700057
86 440 AP 161417700026
87 440 AP 161936200348
88 440 AP 161938100207
89 440 AP 161946100015
90 440 AP 161953700019
91 440 AP 161755100112
92 440 AP 161937200039
93 440 AP 161939300321
94 440 AP 160302600036
95 440 AP 162752100035
96 440 AP 161939400549
97 440 AP 161519400027