SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për sendin e luajtshëm

152

1.Mjeti me targë AA 805 FY , Marka Volkswagen , Modeli Polo,ngjyrë e kuqe e errët,viti i prodhimit 1995 me numër shasie WVWZZZ6NZSY089270 ,në pronësi të Klodian Iliaz Hoxhame çmim fillestar 64,000 (gjashtëdhjetë e katër mijë ) lekë.

Ankandi zhvillohet në datë 17.07.2019 ora 16:00 në zyrën e Përmbaruesit Ardian Elezi në adresën si më poshtë.                                                                                        

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose në adresën Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshtë lokal Elizes,përballë Parlamentit,Tiranë.