Rritja e taksës për makinat në Shqipëri, si ndryshojnë tarifat pas 1 janarit

280
Pas 1 janarit, taksa për makinat e luksit do të rritet.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi dje se, me hyrjen në fuqi të paketës fiskale, nga 1 janari 2018 ndryshojnë taksat për makinat e luksit.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informoi se ndryshimet e paketës fiskale do të zbatohen nga të gjithë pronarët që kanë makina luksoze ose e thënë ndryshe, mjete me kapacitet 6+1 vende.
Aktualisht, kjo taksë paguhet për mjetet me kapacitet deri në 4+1 vende. “Në kuadër të paketës së re fiskale, e cila do të zbatohet përgjatë vitit 2018, me ligjin nr.104/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975”, datë 28.07.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, ka pësuar ndryshim trajtimi i atyre që quhen mjete luksi, ku për efekte takse, ”automjete luksoze” konsiderohen autoveturat deri 6+1. thuhet në shkresën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve shpjegon se taksën e luksit do ta paguajnë të gjithA makinat që kanë kapacitet vendesh 6 +1 nëse plotësojnë kriterin e vlerës së çmimit ose të cilindratit.
“‘Automjet luksoz’” konsiderohet autovetura deri në 6+1, e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet e mëposhtme: cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3 ose vlerën/çmimin të barabartë ose më shumë se 5,000,000 lekë.”, thuhet në letrën e Tatimeve.
Pra, e thënë ndryshe, taksa e makinave të luksit do të paguhet për ato mjete me kapacitet 6+1, që plotësojnë të paktën njërin nga kushtet ose makina ka çmimin deri në 5 milionë lekë ose cilindrat 3 mijë cm3. Nga rritja e taksës, sipas Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor, do të preken 909 makina dhe efektet në të ardhurat e buxhetit do të jenë 19 milionë lekë.
SA DO TË PAGUAJNË
Për ta konkretizuar për qytetarët se sa taksa do të paguajnë pas 1 janarit pronarët e këtyre makinave, po ju sjellim një shembull. Në rast se një qytetar disponon një makinë me kapacitet vendesh 6+1 dhe plotëson një nga kriteret e vendosura në ligj, atë të çmimit ose cilindratit, do të paguajë taksën prej 70 mijë lekë për regjistrimin e makinës dhe taksën e përvitshme në masën 21 mijë lekë.
Pra, nëse makina është me kapacitet vendesh 6+1 dhe çmimi i blerjes së saj është 5 milionë lekë, ky pronar do të paguajë taksën e regjistrimit të makinës si mjet luksoz, që është 70 mijë lekë dhe taksën e përvitshme 21 mijë lekë. Taksat e reja do të paguhen edhe në rast se makina me 6+1 vende është me cilindrat 3 mijë cm3.
Aktualisht, taksa e luksit paguhet vetëm nga makinat me kapacitet vendesh 4+1, por ndryshimet e ligjit erdhën për shkak të abuzimeve, që shumë drejtues makinash kryenin për të evituar pagimin e taksave.
Sipas ligjit në fuqi, pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25 për qind për çdo vit