Punësimi jashtë vendit, profesionet më të kërkuara për shqiptarët në Zvicër

249

Kompanitë prestigjioze që ofrojnë më shumë mundësi për të rinjtë e shkolluar

Kërkesat për IT, specialistë të teknologjisë informative, po rriten me shpejtësi në Zvicër. Deri në vitin 2024, Zvicrës do t’i duhen rreth 25 mijë specialistë në këtë sektor. Këto të dhëna janë bërë publike për “10v10” nga shoqata ICT për Aftësimin Profesional (Berufsverband Schweiz). Jo vetëm kompanitë e IT-së janë të prekur nga kjo sfidë, por e gjithë ekonomia zvicerane. 

Shkencat kompjuterike janë bërë gjithnjë e më atraktive për bankat dhe kompanitë e sigurimeve. Nevoja për specialistët kompjuterikë është edhe për shkak të digjitalizimit në spitale, kompanitë e telefonisë, bankat apo kompanitë e sigurimit. Si rezultat, dy të tretat e të gjithë ekspertëve të IT-së tashmë janë duke punuar jashtë industrinë së IT-së.

Ndër punëdhënësit më të mëdhenj të IT-ve në industrinë e tyre është UBS me 2800 punëtorë, SBB me 1100, “Novartis” me 690. Fusha profesionale IT po rritet dy herë më shpejt në ekonominë zvicerane për shkak të digjitalizimit. Numri i të punësuarve është tashmë 210.800. Faktori kyç në luftën kundër deficitit profesional është arsimi bazë profesional. Kjo është mënyra e vetme për edukimin e mijëra shkencëtarëve kompjuterikë, të cilët do t’i duhen në të ardhmen vendit. Problemi nuk është aspak te kërkesa, por se nuk ka vende të mjaftueshme të trajnimit, thotë Jörg Aebischer nga ICT-Berufsbildung Schweiz. 


Mungesa e vendeve të trajnimit është për shkak të nivelit shumë të ulët të shkollimit. Kjo është ajo që Aebischer dëshiron të ndryshojë. Ai kërkon një normë minimale të trajnimit prej 5 për qind: “Kjo do të thotë të paktën 5 nxënës për 100 shkencëtarë kompjuterikë në një kompani. Megjithatë, kompani të tilla, si bankat dhe kompanitë e sigurimeve, të cilat punësojnë specialistët kompjuterikë, nuk e përmbushin këtë kuotë”.