Perëndimi i diellit është ilaç natyral

381
Buzë detit, në mal apo dhe në katet më të larta të një ndërtese të qytetit, perëndimi përfaqëson një nga momentet më të bukura të verës, që lidhet dhe me relaksin dhe vetë idenë e pushimeve.

I aftë të tregojë fuqinë e natyrës, perëndimi është një nga fenomenet natyrore më të bukur në botë, në gjendje të transmetojë gëzim dhe qetësi tek njerëzit.

Efektet e perëndimit lidhen pjesërisht me kromoterapinë, pra efektet përfituese që kanë ngjyrat në mirëqënien mendore e fizike të personave. Një temë e prekur nga The National Center for Biotechnology Information, sipas të cilit e kuqja e ndezur e perëndimit është e aftë ta bëjë më pak të rëndë nisjen e një jave kaotike, pra është i rëndësishëm për humorin e njerëzve.

Sipas kromoterapisë, ngjyrat ndihmojnë trupin dhe mendjen të gjejnë ekuilibrin natyral dhe kanë pasoja fizike dhe mendore në gjendje që të stimulojnë trupin. E kuqja e gjallë e një perëndimi mahnitës pra, bëhet një ilaç natyral, i aftë të transmetojë emocione pozitive tek njerëzit.