Pensionet/ Flet eksperti Fadil Kepi

135
Procedurat e transferimit të pensionit, lejet e pa marra, baza ligjore për mësuesit dhe infermierët, legjislacioni për emigrantët dhe fermerët e pensioni familjar
Pagesa e lejeve të pa marra dhe shpërblimi për daljen në pension, infermierët dhe puna mbi moshën e pensionit, çfarë parashikon legjislacioni për pensionet e emigrantëve, fermerët e pasiguruar dhe pensioni familjar
Procedurat e transferimit të pensionit
Pyetje
Znj. Minire është e interesuar të dijë, cilat janë procedurat e transferimit të pensionit nga Burreli në Tiranë ku banoj aktualisht prej disa muajsh pranë fëmijëve.
Përgjigje
Kërkesa për transferimin e pensionit është standarde dhe plotësohet në agjencinë e sigurimeve shoqërore në Tiranë ku ju banoni pasi është vendbanimi juaj i ri. Duke shënuar numrin e librezës së pensionit të marrë nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Peshkopi shoqëruar me këto dokumente…
( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)