Simpatia e saj më e thellë për familjet dhe miqtë e viktimave të zjarreve në Attikë, shpreh me Twitter në ambasadën amerikane .