Nesër në Gazeta Telegraf, ALUIZNI: 1800 emrat në Durrës që kanë gati lejet e legalizimit

370

1840 qytetaret e
meposhtem
, jane pajisur me lejet
e legalizimit, por nuk kane ardhur prane zyrave te ALUZINI – t per te terhequr
lejet e tyre. Bejme me dije se afati i fundit per tu paraqitur prane zyrave
tona, eshte data 15 Dhjetor 2016. Pertej kesaj date ALUIZNI
do te dergoje praktikat e tyre ne ZVRPP Durres. Eshte e rendesishme respektimi
i ketij afati, sepse ne perfundim te tij nga ana e ZVRPP Durres do te aplikohen
penalitetet qe variojne deri ne 800 lek te reja per cdo dite vonese.

Për këtë arsye, kërkojmë
nga të gjithë qytetarët e poshtëshënuar, të paraqiten pranë zyrave të
ALUIZNI Durrës
 për të përfunduar procedurën e aplikimit për
regjistrimin e pasurisë së legalizuar.

Cdo qytetar në momentin
që do të paraqitet pranë nesh duhet të jetë i pajisur me dokumentet:

              1. Kartë identiteti

           2.  Certifikatën familjare

Rikujtojmë qytetarët se
afatet e aplikimit janë të përcaktuara dhe cdo vonesë juaja, shkakton vonesa në
regjistrim. Prandaj merrni masa të paraqiteni menjëherë pranë zyrave tona.