Nesër hapet “Panairi i Librit 2017”

53
Panairi i Librit është një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit, ku paraqiten botimet më të mira të hedhura në qarkullim, në harkun kohor të një viti, 2016 – 2017. Si çdo vit panairi bashkon: autorë, botues, lexues, përkthyes, përfaqësues të shtypit dhe mediave etj, me synimin për të krijuar kontakte tradicionale ndërmjet tyre, si dhe për të promovuar e nxitur të lexuarit.
15 – 19 nëntor 2017, Pallati i Kongreseve