Nesër do të lexoni/ 47-vjetori i elektrifikimit të vendit, puna 60-vjeçare në sektorin energjetik

252
Sefer Kola,
(veteran i HC, Ulëz)
Pas ndërtimit të vendit dhe vënies në shfrytëzim të mjaft objekteve energjetike për prodhimin e energjisë elektrike, doli problem i përdorimit të gjerë të saj në jetën e gjithë popullit, duke e shtrirë atë dhe në fshat, duke synuar ngushtimin e dallimeve të tij me qytetin, lehtësimin e punës së rëndë të krahut, përdorimin e gjerë të pajisjeve të ndryshme elektrike, për përhapjen e informacionit, të kulturës etj.
Në të kaluarën gjendja ishte mjaft e prapambetur. Për futjen e energjisë elektrike në fshat as që bëhej fjalë. Kishte shumë shtëpi pa elektrifikuar. Instalimet ishin të shtrenjta. Në vitet 1960 ishin krijuar kushte për të ndërmarrë aksionin për elektrifikimin e plotë të vendit, në një kohë që deri në dhjetor të vitit 1967, kur u vendos…
Për më tepër nesër në gazetën “Telegraf”…