MB marrëveshje me Universitetin Bujqësor për mbrojtjen e bimëve

214
TIRANE – Mbi bazën e marrëveshjes Kuadër, midis Ministrisë Bujqësisë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës sot u nënshkrua midis këtyre dy institucioneve Nga Ministri Panariti dhe rektori Fatos Harizaj Kontrata për shërbimin e mbrojtjes së bimëve.
Qëllimi i kësaj kontrate është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Universitetit Bujqësor për të përdorur më mirë asetet dhe burimet njerëzore në shërbimin e mbrojtjes së bimëve.
Universiteti Bujqësor i Tiranës do të ofrojë shërbime nëpërmjet Laboratorit të tij të specializuar dhe stafit akademik për të kryer hartimin e teknologjive dhe analizat laboratorike për mbrojtjen e bimëve.
Njëkohësisht kapacitetet e Universitetit Bujqësor do të përdoren për trajnimin dhe bashkëpunimin me qendrat e specializuara të Ministrisë së Bujqësisë, si psh Qendrat e Transferimit Teknologjik dhe shërbimin këshillimor për të trajnuar fermerët, specialistët, prodhuesit e farërave dhe fidanëve, tregëtarët e inputeve bujqësore në fushën e teknologjive të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve.
Ministri I Bujqësisë, Edmond Panariti tha në fjalën e tij se nënshkrimi I kësaj marrëveshje I hap rrugën një bashkëpunimi të suksesshëm, dhe se Ministria e Bujqësisë është e vendosur për ti kaluar Universitetit Bujqësor edhe përgjegjësi të tjera siç është ekstensioni, shërbimi këshillmor në ndihmë të fermerëve dhe agro-biznesve.
“Ne jemi të bindur që me përvojën e gjatë, kapacitetet e tij ky Universitet do ta përmbush edhe këtë obligim që ne kemi në raport me fermerin, duke u bërë përçues I kësaj fryme të re të nevojave që ka fermeri dhe agrobiznesi”, tha Ministri Panariti.